ແຊຣ໌ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ! ວິທີແກ້ອາການໄອຕອນກາງຄືນ

ແຊຣ໌ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ! ວິທີແກ້ອາການໄອຕອນກາງຄືນ

ການໄອຕອນກາງຄືນອາດເປັນການລົບກວນຄົນທີ່ນອນທາງຂ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕື່ນຕອນກາງຄືນໄດ້ ບາງທີ່ອາດເປັນສັນຍານຂອງບັນຫາ ກ່ຽວກັບລະບົບທາງລົມຫາຍໃຈ ຄືໂລກຫວັດ, ຫຼອດລົມອັກເສບ,

ປອດອັກເສບ,ພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ, ໂລກຫອບຫືດ ຖ້າອາການໄອຕອນກາງຄືນຕົນເອງຍັງບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນໜື່ງອາທິດ ຄວນໄປພົບແພດ ອາການແບບນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນອາການຂອງພູມແພ້ ຫຼື ທາງລົມຫາຍໃຈອຸດຕັນ ສາມາດດີຂື້ນໄດ້ຖ້າຮັກສາຖືກວິທີ. ປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາການນອນ

1 ນອນຍົກຫົວສູງ
2 ອາບນໍ້າອຸ່ນກ່ອນເຂົ້ານອນ

3 ຫຼີກລ້ຽງການນອນເປົ່າພັດລົມອາຍນໍ້າ ຫຼື ແອ
4 ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຫ້ອງນອນ

5 ປ່ຽນຜ້າປູບ່ອນນອນຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ
6 ວາງແກ້ວນໍ້າໄວ້ໂຕະຂ້າງຕຽງ

7 ພະຍາຍາມຫາຍໃຈທາງດັງເວລານອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page