ດ່ວນ!! ແຂວງບໍແກ້ວຈັບສອງໜຸ່ມພ້ອມຂອງກາງ12ລ້ານເມັດ

ດ່ວນ!! ແຂວງບໍແກ້ວຈັບສອງໜຸ່ມພ້ອມຂອງກາງ12ລ້ານເມັດ

ຈັບຢ າບ້ າ 12 ລ້ານເມັດ ໃນວັນທີ 4. ມີຖຸນາ 2022 ນີ້, ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍຶດຢ າເ ສ ບຕິ ດ ປະເພດຢ າບ້າໄດ້ 60 ເປົາ ມີ 6000 ມັດ ມີຈໍານວນ 12.000.000 ເມັດ, ຈັບຕົວຜູ້ຖືກຫາໄດ້ 2 ຄົນ

(ຊົນເຜົ່າມົ້ງ1ຄົນ ຢູ່ບ້ານ ໄຊອຸດົມ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະອີກ1ຄົນ ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ມາຈາກ ບ້ານຍອດງື່ມ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ) , ຢຶດລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ, ສວນລາຍລະອຽດເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຖະແຫຼງຕາມທີ່ຫຼັງ

(ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page