ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ? ຈີນເຮັດໃຫ້ສີລັງກາລົ້ມລະລາຍ ເປີດຄວາມຈິງອຸບາຍ”ກັບດັກໜີ້ສິນ”

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ? ຈີນເຮັດໃຫ້ສີລັງກາລົ້ມລະລາຍ ເປີດຄວາມຈິງອຸບາຍ”ກັບດັກໜີ້ສິນ”

ສື່ທາງການຈີນລະບຸວ່າ ໃນຂະນະທີ່ວິກິດເສດຖະກິດຂອງສິລັງກາຮຸນແຮງຂື້ນ ຊາດຕາເວັນຕົກ ແລະ ອິນເດຍກໍຍິ່ງລວມພະລັງກັນຕໍ່ຕ້ານໂຄງການໜື່ງແຖບ,ໜື່ງເສັ້ນທາງທີ່ຈີນສະເໜີແລະມີການຊີວ່າການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີມາເຖິງຈຸດສູງສຸດໃນຊ່ວງນີ້ ໂດຍກ່າວຫາວ່າວິກິດທີ່ເກີດຂື້ນໃນສີລັງກາເປັນຜົນມາຈາກການສ້າງ “ກັບດັກທາງຍຸດທະສາດຂອງຈີິນ” ພາຍໃຕ້ໂຄງການ BRI.


“ ຄົນວົງໃນແລະຜູ້ສັງເກດການໃນອຸດສາຫະກໍາກ່າວວ່າ ການທີ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກໂຈມຕີ BRI ຄັ້ງລ່າສຸດນັ້ນເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ມີການປັບຍຸດທະສາດອິນໂດ-ໍປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອິນເດຍ ເປັນການໂຈມຕີໂດຍເຈດຕະນາແລະເປັນລະບົບອີກຮູບແບບໜື່ງເຊິ່ງບໍ່ມີການພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຄືກັບທີ່ຂ່າວລື ໂຄງການທີ່ລົງທຶນໂດຍຈີນ ຂອງທ່າເຮືອຮໍາບັນໂຕຕາ ທີ່ຖຶກໂຈມຕີ.


ທັ້ງນີ້” ກັບດັກໜີ້” ໝາຍເຖິງການທີ່ປະເທດເຈົ້າໜີ້ຫຼືສະຖາບັນທີ່ຍອມຜ່ອນຄາຍເງື່ອນໄຂເງີນກູ້ໃຫ້ປະເທດທີ່ກູ້ຢືມເງີນເພື່ອແລກກັບອໍານາດທາງການເມືອງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ ແລະ ມັກຈະກ່າວກັນວ່າເປັນການວາງແຜນການກັນໄວ້ແລ້ວໂດຍພິຈາລະນາວ່າຜູ້ກູ້ບໍ່ມີອໍານາດຊໍາລະເງີນແລະຈະຕ້ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂນີ້ໃນທີ່ສຸດ ເປັນຄໍາທີ່ມັກໃຊ້ໂຈມຕີວ່າຈີນໃຊ້ອຸບາຍນີ້ໃນການຄອບງໍາປະເທດທີ່ຈີນປ່ອຍເງີນກູ໊ຫຼືຮ່ວມລົງທືນດ້ວຍ ເຊັ່ນປະເທດໃນອາຟຣິກາ,ສີລັງກາ.


ແຕ່ກໍຖືກວິຈານວ່າມີຄວາມລໍາອຽງທາງການເມືອງແລະບໍ່ຕັ້ງຢູ່ຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍຄໍາວ່າ Debt-trap ປະດິດຂື້ນມາໂດຍ Brahma Cellaney ນັກວິຊາການຊາວອິນເດຍ ແລະ ຕໍ່ມານິຍົມໃຊ້ໃນສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດຕາເວັນຕົກເພື່ອໂຈມຕີຈີນທີ່ເຂົ້າໄປລົງທືນໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຕ່າງໆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page