ຢູເຄຼນເຈັບໃຈ! ສະຫະລັດມີແຜນຂາຍໂດນຕິດອາວຸດເທັກໂນໂລຢີຕົກໄປຢູ່ໃນມືຣັດເຊຍ

ຢູເຄຼນເຈັບໃຈ! ສະຫະລັດມີແຜນຂາຍໂດນຕິດອາວຸດເທັກໂນໂລຢີຕົກໄປຢູ່ໃນມືຣັດເຊຍ.

ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນວ່າຍຸດໂທອຸປະກອນລາດຕະເວນລໍ້າສະໄໝນີອາດຕົກຢູ່ໃນມືຂອງຝ່າຍສັດຕູ ການຄັດຄ້ານທາງເທັກນິກຕໍ່ການຂາຍໂດນດັ່ງກ່າວ ຖຶກຍົກຂື້ນມາຖົກຖຽງກັນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາທົບທວນແບບເຈາະລຶກຂອງສໍານັກງານຄວາມໝັ່ນຄົງທາງເທັກໂນໂລຢີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດເຊິ່ງມີນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຈາກທໍານຍບຂາວແລ້ວກໍຕາມ.


ມີການລາຍງານວ່າເປັນແຫ່ງທໍາອິດທີ່ສະຫະລັດມີແຜນຂາຍໂດນ MQ-1C Gray Eagle ຈໍານວນ 4ລໍາໃນຢູເຄຼນ ຂະນະທີ່ມັນມີສັກກາຍະພາບຕິດຕັ້ງຈະຫຼວດເປວໄຟ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໂຈມຕີຣັດເຊຍໃນສະໜາມຮົບ.
ແນວໃດກໍຕາມສຍງຄັດຄ້ານການສົ່ງອອກໂດນດັ່ງກ່າວດັງຂືນ ສືບເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນວ່າອຸປະກອນເຮດາ ແລະ ລາດຕະເວນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງໂດນເຫຼົ່ານີ້ ອາດກໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ່ນຄົງແກ່ສະຫະລັດເອງຫາກວ່າມັນຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງຣັດເຊຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page