6 ອັນດັບ ຕົ້ນໄມ້ແປກແລະງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ


ທຳມະຊາດແລະຕົ້ນໄມ້ຢູ່ຮອບຕົວເຮົາແລະຢູ່ທຸກພື້ນທີ່ໃນໂລກ ຕົ້ນໄມ້ໃນໂລກຂອງເຮົານັ້ນມີປະໂຫບດຫຼາກຫຼາຍ, ໃຫ້ຮົ່ມເງົາ,ບັງແດດ ເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍລິສຸດ ແລະ ອີກໜື່ງສິ່ງທີ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເຮົານັ້ນກໍຄືຄວາມສວຍງາມນັ້ນເອງ ທຸກຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໂລກຂອງເຮົານັ້ນມີຕົ້ນໄມ້ທີ່ແປກແລະມະຫັດສະຈັນຫຼາຍບາງຕົ້ນມີອາບຸເກືອບ 100ປີ ມື້ນີແອດຈະມາບອກ 6ອັນດັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ອັນດັບທີ 1 Wind Swept Trees In New Zealand ຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນນີຢູ່ປະເທດນິວຊີແລນ ເປັນຈຸດໃຕ້ສຸດຂອງເກາະໃຕ້ນິວຊີແລນ ພາກພື້ນນີ້ມີລົມຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມທະວີບ


ອັນດັບທີ 2 ຕົ້ນໂຣໂດເດນຣອນ (Rhododendron Tree):ຢູ່ປະເທດແຄນາດາ ໃນລັດໂຄລົມເບຍ


ອັນດັບທີ 3 Wisteria ໃນເມືອງຊິກິ ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ມັກຈະໄດ້ຮັບສາຍາວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ສວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ມີອາຍຸ 146ປີ


ອັນດັບທີ 4 ຕົ້ນເມເປີ້ນ ( Maple In Portland )
ຢູ່ລັດໂອເຣກອນ ປະເທດເມຣິກາ ກາຍເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນພອສແລນ


ອັນດັບທີ 5 Blooming Cherry Trees ຕົ້້ນຊາກຸລະ ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ໃນຢີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງໃນນີ້ຢູ່ທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ


ອັນດັບທີ 6 Dragonblood Trees ຫຼືອີກຊື່ເອີ້ຍວ່າ ເລືອດມັງກອນ ໃນລະດູຝົນ ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີຈະມີຂີ້ເຟືອແລະໝອກໃນທະເລ ໃບໄມ້ຂອງຕົ້ນສະກັດຄວາມຊືນໃນອາກາດນີໄລຜ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບຮາກກັກເກັບນ້ຳໄວ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page