ລໍາບາກແນ່ນອນ! ເຢຍລະມັນຍອມຮັບຢູ່ບໍ່ລອດຮອດລະດູໜາວ ຖ້າບໍ່ົໄດ້ກ໊າຊຈາກຣັດເຊຍເພີ່ມ

ລໍາບາກແນ່ນອນ! ເຢຍລະມັນຍອມຮັບຢູ່ບໍ່ລອດຮອດລະດູໜາວ ຖ້າບໍ່ົໄດ້ກ໊າຊຈາກຣັດເຊຍເພີ່ມ


ເຢຍລະມັຍຈຳເປັນຕ້ອງຊືກ໊າຊທຳມະຊາດຂອງຣັດເຊຍເພີ່ມເຕີມ ເນື່ອງຈາກຄັງສຳຮອງກ໊າຊໃນປະຈຸບັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຫັນປະເທດແຫ່ງນີ້ຜ່ານພົ້ນຊ່ວງລະດູໜາວໄປໄດ້ ຈາກຄວາມເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງເບີລິນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບງານດ້ານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແລະກ໊າຊ ລະຫວ່າງໃຫ້ລະຫວ່າງໃຫ້ສຳພາດ


ປະທານສຳນັກງານເຄື່ອຂ່າຍກາງ ກະຊວງເສດຖະກິດແລະພະລັງງານຂອງເຢຍລະມັນ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ເຕືອນຄັງສຳຮອງກ໊າຊເຂົ້າໃກ້ 65% ຂອງຄວາມບັນຈຸແລະມັນດີຂືນກວ່າຊ່ວງຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຍັງຄົບງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຜ່ານພົ້ນລະດູໜາວຫາກປາສະຈາກກ໊າຊຣັດເຊຍ.


ມຸເລີ ລະບຸວ່າ ເຢຍລະມັນຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ກ໊າຊທຳມະຊາດຂອງຣັດເຊຍເພີ່ມເຕີມຫຼາຍນ້ອຍສ່ຳໃດໃນເວລານີ້ຢູ່ກັບວ່າງາຍສ້ອມບຳລຸງທໍ່ລຳລຽງນອນສະຕີມ 1ຈະສຳເລັດຕາມຄວາມຄາດໝາຍໃນໄວນີຫຼືບໍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page