ອ່ານດ່ວນ! ໃຜມັກມີອາການງ່ວງນອນຕະຫຼອດເວລາສ່ຽງໂລກຮ້າຍ

ອ່ານດ່ວນ! ໃຜມັກມີອາການງ່ວງນອນຕະຫຼອດເວລາສ່ຽງໂລກຮ້າຍ

1.ໂລກນອນບໍ່ຫຼັບ: ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າການບໍ່ນອນຕອນກາງຄືນ ເປັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍເລີ່ມຄຸ້ນເຄີຍກັບການບໍ່ນອນຕອນກາງຄືນດົນ ເຮັດໃຫ້ການນອນພັກຜ່ອນໃນຕອນກາງຄືນເປັນການນອນຫຼັບທີ່ຍາກ ຖ້າຫາກເປັນແບບນີ້ຫຼາຍຄັ້ງ ໂລກນອນບໍ່ຫຼັບຖາມຫາແນ່ນອນ.


2.ໂລກກະເພາະອາຫານອັກເສບ: ໃຜທີ່ເຮັດວຽກຕອນກາ
ງຄືນ ແລ້ວຍັງຫາອາຫານມາຮັບປະທານຕອນເດິກໄປດ້ວຍ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຕ້ອງມາຍ່ອຍອາຫານໃນເວລາທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຍິ່ງຊ່ວງໃດທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ກົງເວລາ ນອນບໍ່ກົງເວລາ ກິນແດ່ບໍ່ກິນແດ່ ລະບົບຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານມີບັນຫາແນ່ນອນ ເຊິ່ງການຮັບປະທາອາຫານໃຫ້ຖຶກເວລໍາເປັນສິ່ງ


3.ໂລກມະເຮັງລໍາໄສ້: ເມື່ອລະບົບການລໍາລຽງອາຫານ ການຍ່ອຍອາຫານຜິດປົກກະຕິ ກໍອາກສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລໍາໄສ້ຜິດປົກກະຕິໄປດ້ວຍ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກທີ່ກ່ຽວກັບລໍາໄສ້ໄດ້ຫຼາຍໂລກ ບໍວ່າຈະເປັນລໍາໄສ້ອັກເສບຫຼືມະເຮັງລໍາໄສ້ກໍເປັນໄດ້.


4. ໂລກເບົາຫວານ: ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຂອງການເລຶອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດແລະການເຜົາຜານພະລັງງານດ້ວຍການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ ເພາະສະນັ້ນໃຜທີ່ຍັງຕິດແປ້ງ,ຕິດນໍ້າຕານ, ຕິດເຄື່ອງດື່ມຫວານໆ ກໍອາດມີສິດເປັນໂລກເບົາຫວານໄດ້.


5. ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ: ເມື່ອຮໍໂມນທີ່ເປັນຕົວຮັກສາສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍທຸກດ້ານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນອາລົມຂື້ນໆ ລົງໆ ແລະຍັງມີອາການອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ມາຈາກຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page