5ອັນດັບປະເທດນ້ອຍໆແຕ່ລາຍໄດ້ສູງແລະລໍ່າລວຍທີ່ສຸດໃລກ

5 ອັນດັບປະເທດນ້ອຍໆແຕ່ລາຍໄດ້ສູງແລະລໍ່າລວຍທີ່ສຸດໃລກ

ອັນດັບ 1. Luxembourg ລັກເເຊມເບິກ: ຈຳນວນປະຊາກອນ 629.191ຄົນ ມີລາຍໄດ້ $120.962/ ເປັນປະເທດທີ່ລໍ່າລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ສູງແລະມີອັດຕາການວ່າງງານຕໍ່າ ອັດຕາເງີນເຟີ້ພຽງ 1.1% ຍ້ອນຄົນຈຳນວນຫຼາຍເຮັດວຽກໃນປະເທດມີຕະຫຼາດແຮງງານເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດືງດູດໃຫ້ບໍລິສັດໃຫຍ່ຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທືນ


2.Singapore ສິງກະໂປ: ມີຈຳນວນປະຊາກອນ 5.866.407ຄົນ ມີລາຍໄດ້ $101.936.7/
ເຖິງບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນປະເທດ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມທີ່ຜູ້ຄົນເຮັດວຽກໜັກແລະໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນຈົນປ່ຽໜປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ລໍ່າລວຍເປັນອັນດັບ2ຂອງໂລກເປັນສູນກາງລະດັບໂລກຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງີນ


3.Qatar ກາຕາ: ຈຳນວນປະຊາກ ນ 2.899.617ຄົນ ມີລາຍໄດ້ $93.851.7 ເປັນສູນກາງການສົ່ງອອກນ້ຳມັນທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ກາຕາເລີ່ມສົ່ງອອກແກ໊ຊທຳມະຊາດຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1997ໄປຢີ່ປຸ່ນ,ສະເປນ ແລະຂະຫຍາຍໄປຍັງປະເທດອື່ນໆ ແລະມີແກ໊ຊສໍາຮອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຮອງຈາກຣັດເຊຍແລະອີຣານ


4.Lreland ໄອແລນ: ມີຈຳນວນປະຊາກອນ 4.953.494ຄົນ ມີລາຍໄດ້ $87.212.0 ເປັນປະເທດທີ່ມີການເກັບພາສີບຸກຄົນຕໍ່າຫຼາຍ ຈື່ງດຶງດູດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທືນແລະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນປະເທດ

5. Switzerland ສະວິດເຊີແລນ: ມິີຈໍານວນປະຊາກອນ 8.675.923ຄົນ ມີລາຍໄດ້ $70.276.6 ເປັນປະເທດໜື່ງທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມສຸກແລະສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກຕິດອັນດັບຕົ້ນໆສະເໝີມາ ປະຊາກອນເວົ້າໄດ້ລາຍພາສາເຖິງຈະມີຄ່າຄອງຊີບສູງ,ເຄື່ອງໃຊ້ແລະບໍລິການທີ່ແພງແຕ່ກໍມີຄົນລັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະິກດແລະການທ່ອງທ່ຽວhttps://travel.trueid.net/detail/6Q4r2W8YkyJP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page