ສຸດໂຊກຮ້າຍເບື່ອເຫັດປວກຍົກຄົວ ເສຍ ຊີວິດ ແລ້ວໜຶ່ງຄົນ

ລະວັງ ! ເຫັດເບື່ອ ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ


ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ໄດ້ມີຄອບຄົວໜຶ່ງ ໄປຊື້ເຫັດປວກ ຢູ່ຕະຫຼາດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ.

ພາຍຫຼັງບໍລິໂພກ, ເກີດອາການເບື່ອເຫັດ ທັງໝົດ 7 ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ, ທັງໝົດໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປ ຮັກສາ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ ມີ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການເບື່ອເຫັດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page