6 ອັນດັບເຮືອນຳທ່ຽວ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

6 ອັນດັບເຮືອນຳທ່ຽວ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອັນດັບ1: Symphony of the Seas ຖຶກສ້າງຂື້ນທີ່ STX France ເປັນເຮືອລຳທີ 25ຂອງ Royal Caribbean ແລະເປັນລຳທີີ 4 ຂອງເຮືອໃນຊັ້ນ Oasis-class ສວ້າງສຳເລັດວັນທີ 23ມີນາ2018 ນໍ້າໜັກລວມ 228.081ໂຕນ,ຍາວ 1.188ຟຸດ,ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 5.518ຄົນ,ລູກເຮືອ 2.100ຄົນ.


ອັນດັບ2: Harmony of the Seas ເປັນໜື່ງໃນເຮືອ 2ລຳທຳອິດ ທີ່ມາຈາກ STX France ໂດຍ Royal Caribbean ແລະເປັນເຮືອໃນຊັ້ນ Oasis-class ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ໃນເດືອນພຶດສະ ປີ2016 ນໍ້າໜັກລວມ 227.500ໂຕນ,ຍາວ 1.155.6ຟຸດ,ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານ 5.480ຄົນ,ລູກເຮືອ 2.100ຄົນ


ອັນດັບ3: Allure of the Seas ມີໂຊນໃຫ້ບໍລິການຕ່າງກັນ 7ໂຊນ ແລະບ່ອນຮັບປະທານອາຫານຢ່າງຈຸໃຈ ເຮືອລຳນີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງໂດດເດັ່ນແລະບໍ່ຄືໃຜ ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນເດືອນ ຕຸລາ2010,ນໍ້າໜັກລວມ225.282ໂຕນ,ຍາວ 1.187ຟຸດ,ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານ 5.400ຄົນ,ລູກເຮືອ 2.384ຄົນອັນດັບ4: Oasis of the Seas 4ເປັນເຮືອລຳທຳອິດຂອງປີ 2009ທີ່ມາຈາກ STX ທີ່ເມືອງ Turku ປະເທດຟິນແລນ ມີເຄື່ອງຫຼິ້ນສຸດຕະການຕາຫຼາກຫຼາຍພ້ອມເຄື່ອງຫຼິ້ນ Zip line ແລະ ໂຮງໜັງ Aqua Theater ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ໃນເດືອນຍ ທັນວາ 2019 ,ນໍ້າໜັກລວມ 225.282ໂຕນ,ຍາວ1.186.5ຟຸດ,ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານ 5.400ຄົນ,ລູກເຮືອ 2.394ຄົນ


ອັນດັບ5: Aidanova ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ເປັນບໍລິສັດຂອງ Carnival Corporation ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແກ໊ຊທຳມະຊາດ (LNG) ເລີ່ມໃຫບໍລິການໃນເດືອນທັນວາ 2018,ນ້ຳໜັກລວມ 1863,900ໂຕນ,ຍາວ 337ແມັດ,ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານ 6.600ຄົນ,ລູກເຮືອ 1.500ຄົນ


ອັນດັບ6: MSC Meraviglia & MSC Bellissima ດ້ວຍຂະໜາດທີ່ມີເທົ່າກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮືອທັງສອງລຳໄດ້ອັນດັບນີໄປ ຈຸດເດັ່ນຂອງເຮືອຄືຈໍ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ຮອບຕົວເຮືອພ້ອມອຸປະກອນ A.I. , ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ MSC Meraviglia ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2018, MS Bellissima – ໃນເດືອນມີນາຄົມ 2019, ນໍ້່າໜັກລວມ 171.598ໂຕນ, ຍາວ 316ແມັດ,ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານ 4.500ຄົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page