ອ່ານດ່ວນ! “ຜິວໜັງ” ປ່ຽນແປງສັນຍານເຕືອນໂລກຮ້າຍ

ອ່ານດ່ວນ! “ຜິວໜັງ” ປ່ຽນແປງສັນຍານເຕືອນໂລກຮ້າຍ

ເຊິ່ງມີການລະບຸວ່າ ການປ່ຍນແປງຂອງຜິວໜັງທີ່ເຮົາສັງເກດໄດ້ນັນ ອາດເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍຫຼືໂລກທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຮົາແລ້ວສະແດງອາການບາງສ່ວນອອກມາທາງຜິວໜັງ ໂດຍເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1.ຜິວດຳຄໍ້າ ມີຈຸດດ່າງດຳຕ່າງໆເກີດຂື້ນ,ຮ່ອງເສັ້ນລາຍມືປ່ຽນເປັນສີຄໍ້າ: ສັນຍານບົ່ງຊີ້ວ່າໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ່ອມໝວກໄຕຫຼືອາດເກີດຈາກການຮັບປະທານອາຫານຍາບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຢາຫຼຸດຄວາມດັນໂລຫິດເປັນຕົ້ນ.

2.ຜີວປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ: ສັນຍານບົ່ງຊີ້ວ່າ:ຕັບອັກເສບຫຼືມີການອຸດຕັນຂອງທາງເດີນນ້ຳດີລືດີຊານຫຼືອາດເກີດຈາກການຮັບປະທານອາຫານໝາກໄມ້ສີເຫຼືອງທີ່ມີສານແຄໂຣທີນໃນປະລິມານຫຼາຍ.
3.ຜືນວົງຂາວ,ມີວົງສີຂາວ ເຫັນຂອບເຂດໄດ້ຊັດ: ສັນຍານບົ່ງຊີ້ວ່າ: ໂລກດ່າງຂາວ ເຊິ່ງເກີດຈາກເຊວເມັດສີຖືກທຳລາຍ

4.ຜິວແຫ້ງແຕກເປັນເກັດປາ: ສັນຍານບົ່ງຊີ້ວ່າ: ການຂາກສານອາຫານບາງ
ຢ່າງເຊັ່ນ: ກົດໄຂມັນຈຳເປັນຫຼືອາດເປັນໂລກມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ
5.ຄັນທີ່ຜິວໜັງ: ສັນຍານບົ່ງຊີ້ວ່າ: ໂລກໄຕວາຍຊໍາເຮື້ອ,ໂລກຕັບຫຼືອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂລກເລືອດບາງຊະນິດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page