ນິທານ “ກ້ອນເມກກັບຕົ້ນໄມ້ແກ່” (ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈທຸກນາທີຂອງຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ)

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ..ຕົ້ນໄມ້ແກ່ຂໍຝົນຈາກກ້ອນເມກນ້ອຍ ແລະເມກຕອບພຽງວ່ານ້ຳຝົນ

ມີຢູ່ພຽງເລັກໜ້ອຍ ຢ້າຈະບໍ່ພໍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ແກ່ໄດ້ຊື່ນໃຈ
ແລ້ວມື້ຕໍ່ມາກ້ອນເມກນ້ອຍກໍຍັງຄົງບອກແບບເກົ່າ
ມັນໜ້ອຍໄປຈຶ່ງບໍ່ພໍທີ່ຈະໃຫ້ ເມກກ້ອນນ້ອຍຈຶ່ງເດີນທາງໄປໃນທີ່ຕ່າງໆແລະພະຍາຍາມສະສົມຝົນ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ມັນຫຼາຍ

ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ແກ່ຊື່ນໃຈ ເມື່ອມີຫຼາຍພໍແລ້ວເມກກ້ອນນ້ອຍຈຶ່ງກັບມາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຂົາພົບທາງໜ້ານັ້ນມີພຽງຊາກຕົ້ນໄມ້ແກ່ທີ່ເນົ່າເປື່ອຍໄປແລ້ວ ເມກ
ເມກກ້ອນ້ອຍເອົາແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ແລະຖາມວ່າເປັນຫຍັງ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂ້ອຍບໍ່ມີຄ່າເລີຍຫຼືແນວໃດ
ຊາຍໜຸ່ມທີ່ນັ່ງຢູ່ຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງໄດ້ແຫງນໜ້າເບິ່ງແລ້ວເວົ້າກັບເມກກ້ອນນ້ອຍໄປວ່າ..

ການທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ອາໄພກັບໃຜຈັກຄົນ ມັນບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຫຼາຍຫຼືລໍຖ້າຄວາມພ້ອມຫຍັງເລີຍ ໃຫ້ເທົ່າທີ່ມີເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກຊື່ນຕົວໃຈໄດ້ແລ້ວ
ຄວາມພະຍາຍາມເປັນສິ່ງທີ່ດີ ທີ່ທຸກຄົນຄວນຈະມີແຕ່ມັນກໍມີເວລາເປັນເງື່ອນໄຂ ຢ່າໄດ້ຖ້າໃຫ້ລວຍຈຶ່ງຄ່ອຍເຮັດຫຍັງໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຢ່າໄປຖ້າໃຫ້ພ້ອມ ເພາະເຂົາອາດບໍ່ມີເວລາຫຼາຍພໍທີ່ຖ້າເຮົາ ແລ້ວກ່ອນທີ່ຕົ້ນໄມ້ແກ່ຈະຕາຍຈາກໄປນັ້ນ

ເຂົາໄດ້ຝາກບອກເຈົ້າໄວ້ວ່າຫາກເຫັນເຈົ້າຜ່ານມາໃຫ້ບອກເຈົ້າແດ່ວ່າເຂົາຮັກເຈົ້າ ແລ້ວເມກນ້ອຍໄດ້ແຕ່ຫຼັ່ງນ້ຳຕາອອກມາເປັນເມັດຝົນຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍໃຫ້ກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີວັນແຕກໃບໃຫ້ໄດ້ເຫັນຕຊ່ໄປຕະຫຼອດການ.
ເຕືອນສະຕິໄດ້ດີຫຼາຍໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເບິ່ງຂ້າມ
ເຮົາມີຄວາມຮັກໜ້ອຍລົງ ແຕ່ມີຄວາມຊັງເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຮົາມີເຮືອນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ຄອບຄົວກັບໜ້ອຍລົງ
ເຮົາມີຢາໃໝ່ໆຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ສຸຂະພາບກັບຕໍ່າລົງກວ່າເກົ່າ

ຈາກນີ້ໄປຢ່າເກັບຂອງດີໆໄວ້ໂດຍທີ່ອ້າງວ່າເພື່ອໃຊ້ໃນໂອກາດພິເສດເພາະທຸກມື້ນີເຮົາຍັງຊີວິດຢູ່ຄືໂອກາດທີ່ພິເສດທີ່ສຸດແລ້ວ ຈົ່ງໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວເພື່ອນຝູງ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກິນອາຫານໃຫ້ແຊບ, ໄປບ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປ ຊີວິຄືໂຊ່ຫ່ວງຂອງນາທີແຫ່ງຄວາມສຸກ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຢູ່ໃຫ້່ລອດ ຢາກຈະເຮັດຫຍັງກໍຮີບເຮັດສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page