ສະຫຼະເວລາ 1ນາທີ ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ

ສະຫຼະເວລາ 1ນາທີ ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ

ເມື່ອເຮົາໃຫຍ່ຂື້ນແລ້ວຈະຮູ້ວ່າ “ ຄວາມສຸກ ” ທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ໃນ ວິທີຄິດ ຂອງເຮົາເອງ ທັດສະນະຄະຕິແລະວິທີການເບິ່ງໂລກ ຂອງຄົນເຮົາກຳນົດຫຍັງໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງໃນຊີວິດໄດ້ ຄວາມສຸກ,ຄວາມລວຍ,ຄວາມຮັກ ທີ່ຄິດແບບນັ້ນເພາະ 6ຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. “ຄົນໂສດ” ສ່ວນລາຍໃຊ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າ “ຄົນມີຄູ່” ເພາະວິທີຄິດທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຊີວິດຄູ່ ບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງ ການຢູ່ແບບທຳມະດາເບິ່ງແລ້ວມີຄວາມສຸກ
2. “ຄົນຈົນ” ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກກວ່າ “ຄົນລວຍ” ເພາະມີວິທີຄິດທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າ…ນອກຈາກເງີນທຶງ,ຖານະແລ້ວ ມີສິ່ງອື່ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເປັນຄວາມສຸກໃຫ້ຊີວິດໄດ້.


3. “ຄົນທຳມະດາ” ບໍ່ໄດ້ເກັ່ງການໃຊ້ຊີວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກກວ່າ “ຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ” ເພາະວິທີຄິດທີ່ອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າ…ຄວາມສຸກນັ້ນຢູ່ເທິງຄວາມລຽບງ່າຍ ໃນການໃຊ້ຊີວິດບໍ່ແມ່ນພຽງຄອບຄອງທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້
4.ມື້ນີ້ຖ້າຊີວິດ “ບໍ່ມີຄວາມສຸກ” ເພາະກຳລັງແລ່ນຫາບາງຢ່າງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຜິດ ເພາະປາຍທາງຂອງເຮົາອາດສົມຫວັງກໍໄດ້


5.ແຕ່ບາງຄັ້ງ ຢຸດໃຊ້ເວລາ ທົບທວນຕົນເອງເບິ່ງ ປ່ອຍວາງ ບາງຢ່າງລົງແລ້ວລອງຄິດວິທີຫຼາຍໆໃນເລື່ອງຊີວິດເບິ່ງ
6.ບາງທີ່ເຮົາອາດຈະຄົ້ນພົບກໍໄດ້ວ່າຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ອານາຄົດແຕ່ຢູ່ທີ່ ມື້ນີ້! ແລະ ຕອນນີ້!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page