ຢູເຄຼນສະເໜີ UN ສົ່ງທະຫານຮັກສາສັນຕິພາບ ຕັ້ງເຂດປອດໄພທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ

ຢູເຄຼນສະເໜີ UN ສົ່ງທະຫານຮັກສາສັນຕິພາບ ຕັ້ງເຂດປອດໄພທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ

ຢູເຄຼນສະເໜີຢູເອັນສົ່ງທະຫານຮັກສາສັນຕິພາບໄປຕັ້ງເຂດປອດໄພທະຫານທີ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຊາໂປຣິຊເຊຍ ປູຕິນ ຊື່ຊົມ IAEA ເປັນອົງການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ
ເຊເລນສະກີ ລະບຸງົບປະມານປີໜ້າຈະເນັ້ນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນແລະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ

ເປໂຕ ໂຄທີນ ຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດນິວເຄຼຍຂອງຢູເຄຼນສະເໜີໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດຫຼືຢູເອັນ ສົ່ງທະຫານຮັກສາສັນຕິພາບຢູເອັນ ເຂົ້າໄປຈັດຕັ້ງເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຊາໂປຼຣິດເຊຍໂດຍໃຫ້ທະຫານຣັດເຊຍຖອນທະຫານອອກໄປຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ

ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມວາລະຮີບດ່ວນ ວ່າດ້ວຍຢູເຄຼນຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູເອັນ
ກ່ອນໜ້ານີກະຊວງພະລັງງານລະຫວ່າງປະເທດຫຼື IAEA ລະບຸໃນລາຍງານທີ່ຫາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄະນະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັ້ງເຂດປອດໄພ ອ້ອມຮອບໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຊາໂປຣິຊເຊຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າເຂດປອດທະຫານ
ພ້ອມຢືນຢັນວ່າເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອາຄານພາຍໃນໂຮງງານໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແທ້ ໃນການເຂົ້າກວດສອບໂຮງງານໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນຝີມືຂອງໃຜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page