ເອົາໄປຕອນໃດ! ຜົວລັກເອົາໄຕເມຍໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດ

ເອົາໄປຕອນໃດ! ຜົວລັກເອົາໄຕເມຍໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດ

ກະແສການຂາຍໄຕໃນຕະຫຼາດມືດເປັນທີ່ໂດ່ງດັງໃນຊ່ວງທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ການນຳໄຕຕົນເອງໄປຂາຍກາຍເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ ແຕ່ການຖືກລັກໄປຂາຍນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫຼົກເລີຍ ແລະມັນບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນຄົນລັກຄົນນັ້ນຄືຄົນທີ່ໃກ້ໂຕເຮົາທີ່ສຸດ

ນີ້ຄືເລື່ອງລາວຂອງ ຣັນຈິຕາ ຍິງ ໄວກາງຄົນຈາກລັດໂອທິສາຂອງອິນເດຍທີ່ອ້າງວ່າຕົນເອງຖືກສາມີລັກເອົາໄຕຂອງລາວໄປຂາຍ 4ປີກ່ອນ ແລະລາວຫາກໍຮູ້ການກກະທຳຂອງເຂົາໃນບໍ່ດົນມານີ້

ຫຼັງຈາກທີ່ໄປຫາໝໍເພາະເຈັບທ້ອງແລະໄດ້ຮູ້່ວ່າລາວເຫຼືອໄຕພຽງຂ້າງດຽວ ຣັນຈິຕາກ່າວວ່າຍ້ອນກັບໄປໃນປີ 2018ສາມີຂອງລາວພະຍາຍາມພາລາວໄປໂຮງໝໍເພື່ອຮັບການຜ່າຕັດເອົານິ່ວໃນໄຕອອກ ແຕ່ສາມີຂອງລາວໄດ້ນຳໄຕຂອງລາວອອກມາເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ນຳໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດມືດ

ແນ່ນອນວ່າເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຟັງເບິ່ງອາດບໍ່ເປັນຕາເຊື່ອ ໃນປີ 2018 ສາມີຂອງຂ້ອຍພາຂ້ອຍໄປໂຮງໝໍເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງພູເນ ຫຼັງຈາກທີ່ນິ່ວຂອງຂ້ອຍເລີ່ມໃຫຍ່ແລະທີ່ນັ້ນເຂົາໄດ້ຂາຍໄຕຂອງຂ້ອຍໄປຂ້າງໜຶ່ງໂດຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ແລະບໍ່ຍິນຍອມ” ຣັນຈິຕາກ່າວ

ເຊິ່ງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທັງສອງຜິດຖຽງກັນເລື່ອງຄ່າສິນສອດ ສາມີເລີຍຕັດສິນໃຈລັກເອົາແລະຂາຍໄຕຂອງພັນທະຍາໄປ ເພື່ອເປັນເງີນທີ່ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າລາວເປັນໜີ້ຢູ່ນັ້ນຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ ຣັນຈິຕາໄດ້ຢື່ນຟ້ອງອະດີດສາມີແລະເອື້ອຍໄພ້ຂອງລາວທີ່ຮ່ວມກັນວາງແຜນທັງໝົດໂດຍການໃຊ້ເອກະສານປອມ ເຊິ່ງທາງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບອະດີດສາມີຂອງລາວຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page