8 ວິທີຄິດໃຊ້ຊີວິດຕິດດິນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍບໍ່ລຳບາກ

8 ວິທີຄິດໃຊ້ຊີວິດຕິດດິນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍບໍ່ລຳບາກ

1.ຢູ່ຢ່າງພໍພຽງແລະພຽງພໍໃນຕົນເອງ: ຮູ້ຈັກພໍໃນການໃຊ້8 ວິທີຄິດໃຊ້ຊີວິດຕິດດິນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍບໍ່ລຳບາກຊີວິດ ດັ່ງນັ້ນລອງປູກພືດຜັກສວນຄົວໄວ້ຮັບປະທານເອງ ຈະໄດ້ເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ່ຈ່າຍ

2.ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ອອກງານ ທີ່ບໍ່ສຳຄັນກັບຄວາມສຸກໄລຍະຍາວຂອງຕົນເອງ ເພາະເວລາເລີກວຽກ ເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄົນໃນຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນທີ່ສະໜິດກັນ
3.ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງແຕ່ງບນ້າກໍຄວນແຕ່ງໃຫ້ໜ້ອຍລົງເພາະຮູ້ແລ້ວວ່າການແຕ່ງໜ້າຫຼາຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືແກ່ ມີອາຍຸຫຼາຍ ນອກຈາກນີຍັງປະຢັດເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະປະຢັດໃນການຊື້ເຄື່ອງສຳອາງ

4.ບໍ່ສົນໃຈກະແສສັງຄົມ ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີເຫດຜົນສະເໝີ ຈົ່ງໃສ່ໃຈໃນຕົນເອງ ຢ່າໄປເຮັດຄືຄົນອື່ນ ເຮົາຄືເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຄືໃຜ
5.ໃສ່ໃຈໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບປະຈຸລບັນໃຫ້ຫຼາຍໆ ບໍ່ຄວນຍຶດຕິດກັບອາດີດທີ່ຜ່ານມາ ເພາະອາດີດກໍຄືອາດີດ ແນວໃດກໍບໍາສາມາດກັບໄປແກ້ົໄຂຫຍັງໄດ້
6.ລອງໃຊ້ເຄື່ອງທີ່ທຳມະດາ ບໍ່ຕິດຫຼູ ເພາະຄິດໄດ້ແລ້ວວ່າຂອງທີ່ມັນທຳມະດາ ມັນກໍໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ ຊື້ເຄື່ອງແພງໆກໍເສຍດາຍເງິນຍຸກນີ້ຕ້ອງປະຢັດອານາຄົດເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ


7.ເພາະຄວາມຄຽດນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ຄົນໂສກເສົ້າ ດັ່ງນັ້ໜເຮົາຈຶ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ຄຽດດົນ ຄົນທີ່ເຮັດດີກັບເຮົາ ເຮົາກໍດີກັບ ສ່ວນຄົນທີ່ບໍ່ດີນັ້ນກໍປ່ອຍເຂົາໄປ
8.ຂັບລົດທຳມະດາ ບໍ່ໄດ້ຂັບລົດຫຼູ ເພາະຂັບໄປໃສຕໍ່ໃສກໍໄດ້ຄືກັນ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ລົດແພງມາຂັບ ເພື່ອອວດໃຜເພາະຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນເກັ່ງແຕ່ຄິດວ່າ ເປັນຄົນດີໃນລະດັບໜຶ່ງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page