EU ປະຊຸມແຜນເເກ້ບັນຫາລາຄາເຊື້ອໄຟທີ່ພຸ່ງສູງ ສະເໜີເກັບພາສີບັນດາບໍສັດພະລັງງານ

EU ປະຊຸມແຜນເເກ້ບັນຫາລາຄາເຊື້ອໄຟທີ່ພຸ່ງສູງ ສະເໜີເກັບພາສີບັນດາບໍສັດພະລັງງານ

EU ປະຊຸມແຜນເເກ້ວິກິດພະລັງງານ ລາຄາເຊື້ອໄຟທີ່ພຸ່ງສູງ ສະເໜີເກັບພາສີຜົນກຳໄລກຸ່ມບັນດາບໍສັດພະລັງງານ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພະລັງງານລາຄາແພງ
ກຸ່ມລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານຂອງກຸ່ມປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼື EU

ປະຊຸມກັນເພື່ອອານຸມັດການເກັບພາສີສຸກເສີນກັບຜົນກຳໄລຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານຢູໂຣບ ແລະເປີດການຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕາການເພື່ອຈັດການບັນຫາພະລັງງານເຊິ່ງກ່ຽວກັບມາດຕາການເພື່ອຈັດການບັນຫາພະລັງງານເຊິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ມີ່ຈະໃຊ້ມາດຕາການຄວບຄຸມລາຄາກ໊າຊທຳມະຊາດ


ໂດຍແາທິດທີ່ແລ້ວ ກຸ່ມລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານຂອງ EU ທັງ27ປະເທດ ໄດ້ຫາລືແລະເຈລະຈາມາດຕາການຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸໃ”ມລາຄາພະລັງງານທີ່ແພງຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂະຫຍາຍຕົວສູງເປັນປະຫວັດສາດ ແລະສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດປະເຊີນພາວະຖົດຖອຍ

ສຳລັບມາດຕາການທີ່ມີການຫາລືກັນມີລວມທັງຂໍ້ສະເໝີເກັບພາສີຜົນກຳໄລຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານຟອສຊິລໃນຊ່ວງປີ 2022ຫຼືປີ 2023 ການເກັນພາສີກັບບໍລິສັດທີ່ເຮັດລາຍໄດ້ເກີນຂຶ້ນມາເພາະລາຄາໄຟຟ້າແພງ ແລະໃຫ້ມີການຕັດການໃຊ້ໄຟຟ້າຮ້ອຍລະ 5 ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາຄາໄຟຟ້າແພງຂຶ້ນເຖິງຈຸດສູງສຸດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page