ແນວຄິດຄົນສູ້ຊີວິດ ຫາເງິນເກັ່ງບໍ່ວ່າໃຜກໍເຮັດໄດ້.

ແນວຄິດຄົນສູ້ຊີວິດ ຫາເງິນເກັ່ງບໍ່ວ່າໃຜກໍເຮັດໄດ້.

1.ເພາະຄົນລວຍເຂົາດຸໝັ່ນຫຼາຍ: ພວກເຂົາມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນເພາະພື້ນຖານຂອງຄົນສຳເລັດຕ້ອງດຸໝັ່ນທຸກຄົນ ແຕ່ດຸໝັ່ນຢ່າງມີເປົ້າໝາຍແລະຄວນຮູ້ວ່າດຸໝັ່ນໄປເພື່ອຫຍັງ.


2.ຄົນລວຍກ້າເວົ້າກ້າເຮັດ: ກ້າຂາຍກ້ານຳສະເໜີ ເພາະລວຍກ້າຂາຍກ້ານຳສະເໜີສິ່ງທີ່ສ້າງປະໂຫຍດ, ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຜູ້ອື່ນສະເໝີມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຫຼາຍກວ່າໃຜ
3.ຄົນລວຍມັກຄິດ: ເພາະມັກຫາຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ້າງຊ່ອງທາງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ເຮັເໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ແລະ 7ຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຄົນລວຍເຂົາຝຶກເຮັດເປັນປະຈຳ


1.ເຮັດເລື່ອງຍາກໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ: ເພາະວ່າຄົນຈະຍອມຈ່າຍຫາກເຮົາເຮັດເລື່ອງຍາກໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະທຸລະກິດໃຫ້ຄວາມຮູ້ອອນລາຍທັງຫຼາຍກໍຕັງຢູ່ເທິງພື້ນຖານນີ້ືຄເຮັດເລື່ອງຍາກໃຫ້ງ່າຍ ແລະຈາກນັ້ນທີ່ເຮົາສຕ້ອງການຈະຕາມມາເອງ
2.ຫາເງິນເປັນທັກສະໃຫ້ຄືກິລາ: ບໍ່ມີນັກກິລາມືອາຊີບຄົນໃດ ທີ່ເລີ່ມຝຶກຕອນໃຫຍ່ແລ້ວ ຍິ່ງນ້ອຍຍິ່ງໄດ້ປຽບຖ້າເຮົາຝຶກກ່ອນໃຜ


3.ຄົນຈະຈ່າຍເມື່ອເຮົາແກ້ບັນຫາໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້: ເພາະທຸກບັນຫາມີເງິນເຊື່ອງຢູ່ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈົ່ງຕັ້ງໃນດູແລ
4.ເຮັດເລື່ອງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ເຮັດຫຼືບໍ່ຢາກຈະເຮັດ: ການທີ່ຈະທຳຄວາມສະອາດຫຼືເກັບຂີ້ເຍື້ອ ຈັດລະບຽບວາງລະບົບງານຕ່າງໆ ເລື່ອງພວກນີ້ຄົນຍອມຈ່າຍເງິນເພື່ອສິ່ງທີ່ເຂົາບໍ່ຢາກເຮັດເອງສະເໝີ.


5.ການຫາເງິນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ: ອີກທັງຍັງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍດ້ວຍເພາະຄົນທີ່ເຮັດວຽກຫາເງິນຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈະບໍ່ເບິ່ງເງິນໃນແງ່ລົບຄືຄົນສ່ວນຫຼາຍເພາະເຮົາຕ້ອງເບິ່ງການຫາເງິນເປັນແງ່ບວກເຂົ້າໄວ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page