ໃນບັນດາອາຊຽນ ປະເທດລາວຕິດອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ

ໃນບັນດາອາຊຽນ ປະເທດລາວຕິດອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ

ປາຕິໂທ້..!! ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ຄ່າເເຮງຂັ້ນຕໍ່າ ເເລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ (ASEAN)


1. ສິງກະໂປ 21,345,000 ກີບ/ເດືອນ
2. ບູຣໄນ 9,960,000 ກີບ/ເດືອນ
3.. ອິນໂດເນເຊຍ 6,660,000 ກີບ/ເດືອນ
4. ຟິລິບປິນ 5,175,000 ກີບ/ເດືອນ
5. ໄທ 4,695,000 ກີບ/ເດືອນ
6. ມາເລເຊຍ 4,365,000 ກີບ/ເດືອນ.


7. ກຳປູເຈຍ 3,255,000 ກີບ/ເດືອນ
8. ຫວຽດນາມ 2,250,000 ກີບ/ເດືອນ
9.ມຽນມາ 1,350,000 ກີບ/ເດືອນ
10 ລາວ 1,300,000 ກີບ/ເດືອນ
(ໝາຍເຫດ ສໍາລັບ ປະເທດລາວ ຂໍ້ມູນ ແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການໃໝ່ ເລກທີ 829/ຫສນຍ ຈາກ 1.100.000 ກີບ ມາເປັນ 1.300.000ກີບ ຈະປັບຄັ້ງທີ 01 ປັບຂຶ້ນ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/8/2022 ຄັ້ງທີ 02 ປັບຂຶ້ນຕື່ມ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/5/2023)


ນີ້ກໍຄື ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ: ລາວ 12.80 %, ມຽນມາ 12.63 %, ໄທ 7.10 %, ກຳປູເຈຍ 6.30 %, ສິງກະໂປ 5.40 %, ຟິລິບປິນ 5.40 %, ອິນໂດເນເຊຍ 3.55 %, ບຣູໄນ 3.20 %, ຫວຽດນາມ 2.8 %, ມາເລເຊຍ 2.30 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page