6 ວິທີໃຊ້ຊີວິດ ຈະເຮັດແນວໃດ..ຫາກລາຍໄດ້ຕິດລົບ ເງິນບໍ່ພໍໃຊ້.

6 ວິທີໃຊ້ຊີວິດ ຈະເຮັດແນວໃດ..ຫາກລາຍໄດ້ຕິດລົບ ເງິນບໍ່ພໍໃຊ້.

1.ຕັ້ງສະຕິເອົາໄວ້ກ່ອນ: ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງຕົນເອງ ຢຸດສ້າງໜີ້ເພີ່ມໂດຍເດັດຂາດບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງລຳບາກເທົ່າໃດ ທີ່ສນຳຄັນຕ້ອງຢຸດຫາໜີ້ໃໝ່ມາຈ່າຍໜີ້ເກົ່າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໜີ້ແບບງູກິນຫາງບ


2.ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ: ອັນດັບທຳອິດ-ຕ້ອງບັນທຶກລາບຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເອງທຸກມື້ ໃນແຕ່ລະເດືອນມີລາຍຈ່າຍຈາກໃສແດ່ ພໍໃຊ້ຈ່າຍຫຼືບໍ່ ໃນແຕ່ລະເດືອນຕ້ອງຈ່າຍຫຍັງ


3.ສຳຫຼວດພາລະໜີ້ສິນທີ່ມີຢູ່: ຄວນແບ່ງແຍກປະເພດໜີ້ສິນທີ່ມີ ແຍກປະເພດໜີ້ຈຳນວນໜີ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕ້ອງຊຳລະ ອັດຕາຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຕ້ອງຊຳລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄຳນວນຍອດໜີ້ທັງໝົດ ຄຳນວນລາຍໄດ້ທັງໝົດ
4.ໜີ້ສຳຄັນກ່ອນຈ່າຍ: ໂດຍສະເພາະໜີ້ຜ່ອນເຮືອນ, ຜ່ອນລົດ ສ່ວນໜີ້ບັດເຄດິດ ຫຼືໜີ້ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ຈ່າຍເທົ່າທີ່ຈ່າຍໄດ້ ໂດຍເລືອກຈ່າຍໜີ້ທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງກ່ອນ


5.ຮຽນຮູ້ວິທີແກ້ບັນຫາໜີ້: ຈ່າຍຂັ້ນຕ່ຳເພື່ອຮັກສາບັນຊີແລະເຄດິດ ວິທີນີ້ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ມີໜີ້ບໍ່ຫຼາຍ ອາດຈະມີໜີ້ພຽງ 2-3ບັນຊີແນພນຳໃຫ້ຈ່າຍຂັ້ນຕ່ຳຕາມໃບຮຽກເກັບເງິນຫຼືຈ່າຍໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຂັ້ນຕ່ຳ
6.ຫາຊ່ອງທາງສ້ງລາຍໄດ້: ຕາມຫຼັກຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອເງິນໝົດ ກໍ່ຕ້ອງຫາເພີ່ມຄືນ້ຳໃນອ່າງ ໝົດກໍ່ຕ້ອງຕັກມາເພີ່ມ ໃຄທີ່ເປັນໜີ້ເງິນຕິດລົບລອງສຳຫຼວດຕົນເອງວ່າມີສິ່ງໄດ້ຂາຍໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page