ເຄີຍໄປແລ້ວບໍ? ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ເຄີຍໄປແລ້ວບໍ? ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ


ສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເປັນປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2022 ຈາກທັງໝົດ 85ປະເທດ
U.S. News ໄດເຮັດການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2022 (U.S. News & World Report Best Countries Rankings)

ໂດຍລວມວັດປະສິດທິພາບດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ການສຳຫຼວກນີເເບ່ງອອກເປັນ 10ຫົວຂໍ້ ໄດ້ແກ່ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງປະເທດ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ຄວາມມີເອກກະລັກ ສິດທິທາງສັງຄົມ ອິດທິພົນທາງວັດທະນະທຳ ການເປີດກວ້າງຕໍ່ທຸລະກິດ ສະຖານະການຂອງປະເທດໃນເວທີໂລກ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ


ຜົນການສຳຫຼວດແລະການຈັດອັນດັບທັງໝົດ 85ປະເທດ ພົບວ່າປະເທດທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ 10ອັນດັບຄື
1. Switzerland
2. Germany
3. Canada
4. United States
5. Sweden
6. Japan
7. Australia
8. United Kingdom
9. France
10. Denmark


ດ້ານປະເທດທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດມີດັ່ງນີ້:
76. Myanmar
78. Zambia
79. Oman
80. Lebanon
81. Algeria
82. Serbia
83. Kazakhstan
84. Uzbekistan
85. Belaru


ທີ່ມາ:
https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings?fbclid=IwAR3hP4XYknFFlgsDjk_KeBj1fQYuvppyrozXRP2GQUv8uAw29u3qOIICrCc

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2022-09-27/a-strong-economy-and-quality-of-life-make-switzerland-best-country-in-the-world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page