ຫາຍສົງໄສ ໂຕອັນນີ້ມີເກືອບທຸກເຮືອນ ມັນແມ່ນໂຕຫຍັງແທ້ ອັນຕະລາຍບໍ?

ຫາຍສົງໄສ ໂຕອັນນີ້ມີເກືອບທຸກເຮືອນ ມັນແມ່ນໂຕຫຍັງແທ້ ອັນຕະລາຍບໍ?

ຫຼາຍຄົນສົງໄສກັບແມງໄມ້ປະຫຼາດ ທີ່ມັກຈະຈັບຢູ່ຕາມຝາເຮືອນຫຼືຈຸດທີ່ມີຝຸ່ນ ມີຄວາມເປື້ອນແລະມີລັກສະນະຄ້ານຄືໜອນ ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Kornkamon Sirawitchayakul ທີ່ໄດ້ອອກມາຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ..
ໂຕຫຍັງ..ມີຜໃພໍຈະຮູ້ບໍ່ ໄຕ່ແຖວເພດານ ບາງທີກໍຢູ່ບໍລິເວນພື້ນ ຢາກຮູ້ວ່າມີວິທີກຳຈັດສຳລັບສັດທີ່ເຮົາເຫັນນີ້ຄື ໜອນປອກ ຫຼື ກະເບື້ອກາງຄືນ ວົງ Tineidae (Family Tineidae) ມີສີນ້ຳຕານລັກສະນະແບບລຽວ ຄ້າຍຄືໃບໄມ້ ຍາວປະມານ 0.5-1ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງເປັນປອກທີ່ໃຊ້ຫໍ່ຫຸ້ມໜອນກະເບື້ອໂຕນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ໂດຍປອກດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກເສດຜ້າ, ເສດເລັບ ຫຼືເສດຝຸ່ນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ໜອນປອກອາດຈະມີລວດລາຍແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ນຳມາໃຊ້ເປັນປອກ


ໝອນປອກມັກອາໄສຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ເພາະເປັນແຫຼ່ງກົບດານຊັ້ນດີ ມີສິ່ງທີ່ມັນຕ້ອງການບໍ່ວ່າຈະເປັນເສື້ອຜ້າ, ເສດຝຸ່ນ ເສດເລັບ ໃຍແມງມຸງ ຫຼຶແມ່ນແຕ່ເສດຜົມ ຍິ່ງບ້ານໃດບໍ່ຄ່ອຍໝັ່ນທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ກໍຍິ່ງມີຈຳນວນໜອນປອກເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ.


ໜອນປອກບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນຕະລາຍຫຍັງໃຫ້ເຮົາ ແຕ່ພຽງເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າເຮືອນເຮົາເລີ່ມເປື້ອນມີຝຸ່ນຫຼາຍ ແລະສ້າງຄວາມລຳຄານໃຈໃຫ້ເຮົານັ້ນເອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page