ຢືນຢັນ! Ann Chakrabongse ເປັນເຈົ້າຂອງ MISS UNIVERSE 100%

ຢືນຢັນ! Ann Chakrabongse ເປັນເຈົ້າຂອງ MISS UNIVERSE 100%

ຫຼ້າສຸດ ແອນ ຈັກກະພົງ ໂພສລົງເຟສບຸກໃນ page Anne Jakrajutatip ໂດຍລະບຸວ່າ ຈົ່ງພາຕົວເອງໄປສູ່ຄວາມປອງດອງໃນແງ່ບວກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໃຫ້ພະລັງທີ່ດີ 100% ເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນແລ້ວຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດ …. ເຈົ້າຂອງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ 100%….ແມ່ນແລ້ວ

ສຸດທ້າຍຈັກກະວານນີ້ເປັນຂອງພວກເຮົາ…. ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າກັບ Ann, ສິດ? ຂອບໃຈທີ່ຮັກ ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຮັກແອນແລະຄອບຄົວ #ແອນນາຈັກກະວົງ #annejakrajutatip #missuniverse

ນອກຈາກນີ້, ລາວຍັງໄດ້ໂພສວ່າ: ຂອບໃຈທີ່ອຸດໜູນ I LOVE YOU ALL ຂອບໃຈທີ່ຮັກເຮົາ….ຂອບໃຈທີ່ຮັກແອນ…. ຫວັງວ່າເຮົາຈະພ້ອມຍ່າງໄປພ້ອມກັນ!!! ໃນທີ່ສຸດ ຈັກກະວານນີ້ເປັນຂອງເຮົາ!!! #ແອນນາຈັກກະພົງ #JKN18 #missuniverse #transformationalleadership

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page