ບໍ່ຕົງປົກແຮງ! ສາວຊື້ຜັກສະລັດຕະຫຼາດ ຮອດບ້ານຈົນອຶ້ງ 2ຫົວມີ 8ໃບ

ບໍ່ຕົງປົກແຮງ! ສາວຊື້ຜັກສະລັດຕະຫຼາດ ຮອດບ້ານຈົນອຶ້ງ 2ຫົວມີ 8ໃບ

ເພື່ອນບ້ານໂພສແຊປະສົບການ ການຊື້ຜັກໃນຕະຫຼາດນັດ ໂດຍເປັນພາບຜັກສະລັດທີ່ຊື້ຕາມຕະລາດນັດ ແຕ່ເມື່ອກັບມາຮອດບ້ານພົບວ່າບໍ່ຕົງປົກຢ່າງແຮງ
ໂດຍລະບຸວ່າ “ ຊື້ຜັກຢູ່ຕະຫຼາດນັດ ຕາມີ 2ຫົວໃສ່ຖົງໄວ້ ເມື່ອເປີດເບິ່ງພົບທາງໃນບໍ່ມີ ມີພຽງໃບນອກ 4ໃບ

ທັ້ງ2ຫົວເລີຍ ສະຫຼຸບໄດ້ 8ໃບ ລາຄາ 35ບາດ ຊື້ໃນຫ້າງດີກວ່າບໍ່ ບໍ່ຈົກຕາ ພົບຮອບທີ 2ແຕ່ຕ່າງສະຖານທີ່ຊື້ ສະແດງວ່າແພັກໃສ່ຖົງແບບນີ້ ຈະໄດ້ຜັກທີ່ບໍ່ມີທາງໃນ”
ຫຼັງຈາກໂພສດັ່ງກ່າວຖືກແຊອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກະແສວິພາກວະຈານຢ່າງໜັກໄປໃນທິດທາງດຽວກັນຈຳນວນຫຼາຍ ສ່ວນໜຶ່ງຕຳໜິຮ້ານຄ້າທີ່ເອົາປຽບລູກຄ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page