ໂຈນ ຫລວງພະບາງສຸດໂຫດ.

ໂຈນ ຫລວງພະບາງສຸດໂຫດ.

ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2022 ໂຈນຫລວງພະບາງ ສຸດໂຫດ ລັກຮອດລົດຈັກ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດຈະລາຈອນ.
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳບັນດາທ່ານ ລົດຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສຍ ຖ້າໃຜພົບເຫັນແຈ້ງເບາະແສ ຫຼື ກັກໄວ້ໃຫ້ໄດ້ ຈະຖົມມະນາບຸນຄຸນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 5577 0189.

– ເລກຈັກ: HA15E2315624

– ເລກຖັງ : RP2HA1500MC315624

– ລຸ້ນ : WAVE 100 S

– ສີ : ຟ້າ- ດຳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page