ເຫຼືອໃຈແຮງ! ຊື້ງົວມາລ້ຽງແຕ່ບໍ່ມີເອກະສານໃດໆເສຍເງິນໄປຟຣີໆ

ຈາກເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສວ່າເສຍໃຈແຮງຊື້ງົວມາລ້ຽງ 2 ຄູ່

ແຕ່ຖືກດ່ານເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ
ປັບໄໝລ້ານກວ່າກີບ ແຕ່ບໍ່ຂຽນເອກະສານໃຫ້ຈັກໂຕ ປານນັ້ນວ່າຄ່າປະກອບເອກະສານປະຕູດຽວ
ຈາກເຫດການນີ້ອາດຈະຖືກປັບໄໝຍ້ອນບໍ່ມີໃບຊື້ຂາຍງົວແລະບໍ່ມີໃບເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກຈາກບ້ານນັ້ນເທື່ອ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຖືກປັບໄໝ.

ແຕ່ຖືກດ່ານເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ
ປັບໄໝລ້ານກວ່າກີບ ແຕ່ບໍ່ຂຽນເອກະສານໃຫ້ຈັກໂຕ ປານນັ້ນວ່າຄ່າປະກອບເອກະສານປະຕູດຽວ
ຈາກເຫດການນີ້ອາດຈະຖືກປັບໄໝຍ້ອນບໍ່ມີໃບຊື້ຂາຍງົວແລະບໍ່ມີໃບເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກຈາກບ້ານນັ້ນເທື່ອ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຖືກປັບໄໝ.

ແຕ່ຖືກດ່ານເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ
ປັບໄໝລ້ານກວ່າກີບ ແຕ່ບໍ່ຂຽນເອກະສານໃຫ້ຈັກໂຕ ປານນັ້ນວ່າຄ່າປະກອບເອກະສານປະຕູດຽວ
ຈາກເຫດການນີ້ອາດຈະຖືກປັບໄໝຍ້ອນບໍ່ມີໃບຊື້ຂາຍງົວແລະບໍ່ມີໃບເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກຈາກບ້ານນັ້ນເທື່ອ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຖືກປັບໄໝ.ໃຫ້ເປັນບົດຮຽນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page