ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ! ໂຕໜູເຂົ້າໄປກັດເງິນຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມ ເສຍຫາຍເກືອບ 350ລ້ານກີບ

ມຸ້ນອຸ້ຍປຸ້ຍ! ໂຕໜູເຂົ້າໄປກັດເງິນຢູ່ຕູ້ ATM

ຍ້ອນກັບໄປປີ2018 ຕູ້ເອທີເອັມທະນາຄານຂອງອິນເດຍ SBI ຢຸດເຮັດວຽກ ກົດເງິນບໍ່ໄດ້ເປັນເວລາ12ວັນ ທະນາຄານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊ່າງມາສ້ອມແປງ ຫຼັງຈາກເປີດຕູ້ເອທີເອັມ ພົບທະນາບັດຖືກໜູກັດ ປະມານ 350ລ້ານກີບ ພ້ອມກັບພົບຊາກຂອງໜູໃນກອງເສດເງິນສົງໄສໜູເຂົ້າມາໃນຕູ້ຜ່ານທາງຊ່ອງສາຍໄຟນ້ອຍໆ ສ່ວນເງິນອີກ 800ລ້ານກີບບໍ່ຖືກກັດແລະສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້.

ຍ້ອນກັບໄປປີ2018 ຕູ້ເອທີເອັມທະນາຄານຂອງອິນເດຍ SBI ຢຸດເຮັດວຽກ ກົດເງິນບໍ່ໄດ້ເປັນເວລາ12ວັນ ທະນາຄານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊ່າງມາສ້ອມແປງ ຫຼັງຈາກເປີດຕູ້ເອທີເອັມ ພົບທະນາບັດຖືກໜູກັດ ປະມານ 350ລ້ານກີບ ພ້ອມກັບພົບຊາກຂອງໜູໃນກອງເສດເງິນສົງໄສໜູເຂົ້າມາໃນຕູ້ຜ່ານທາງຊ່ອງສາຍໄຟນ້ອຍໆ ສ່ວນເງິນອີກ 800ລ້ານກີບບໍ່ຖືກກັດແລະສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້.

ຍ້ອນກັບໄປປີ2018 ຕູ້ເອທີເອັມທະນາຄານຂອງອິນເດຍ SBI ຢຸດເຮັດວຽກ ກົດເງິນບໍ່ໄດ້ເປັນເວລາ12ວັນ ທະນາຄານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊ່າງມາສ້ອມແປງ ຫຼັງຈາກເປີດຕູ້ເອທີເອັມ ພົບທະນາບັດຖືກໜູກັດ ປະມານ 350ລ້ານກີບ ພ້ອມກັບພົບຊາກຂອງໜູໃນກອງເສດເງິນສົງໄສໜູເຂົ້າມາໃນຕູ້ຜ່ານທາງຊ່ອງສາຍໄຟນ້ອຍໆ ສ່ວນເງິນອີກ 800ລ້ານກີບບໍ່ຖືກກັດແລະສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page