ດວງຍັງບໍ່ເຖິງຄາດ!

ດວງຍັງບໍ່ເຖິງຄາດ! ຜິດກັບແຟນຫວັງໂດດຂົວຈົບຊີວິດແຕ່ບໍ່ຈົມສຸດທ້າຍກັບໃຈລອຍເຂົ້າຝັ່ງ

ເກີດເຫດມີຄົນໂ ດດຂົວແມ່ນ້ຳຕຣາດ ປະເທດໄທ ພົບຊາວບ້ານພາກັນຫຸ້ມກັນຢູ່ເທິງຂົວ ສ່ວນຄົນທີ່ໂດດແມ່ນໄດ້ລອຍນ້ຳກັບເຂົ້າຝັ່ງດ້ວຍໂຕເອງແລ້ວ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຈຶ່ງນຳໄປກວດສອບແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳຕົວຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄປປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ເບື້ອງຕົ້ນສອບຖາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຊາຍຄົນນັ້ນເປັນຊາວກຳປູເຈຍອາຍຸ 16ປີ ສາເຫດທີ່ໂ ດດຂົວ ເນື່ອງຈາກຄວາມຄຽດກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຜິດກັບແຟນ ຈຶ່ງໂ ດ ດ ຂົວເພື່ອຫວັງຈະປະຊົດຊີວິດແຕ່ເມື່ອລົງແມ່ນ້ຳໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຍອມຈົມນ້ຳ ຫຼັງຈາກລອຍຄໍຢູ່ບຶດໜຶ່ງ ຈື່ງປ່ຽນໃຈລອຍກັບຂຶ້ນຝັ່ງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page