ໂລກຊ່າງໂຫດຮ້າຍ! ແມ່ເກີດລູກແລ້ວ ປະລູກນ້ອຍໄວ້ແຄມທາງ ໂຊກດີຊາວບ້ານພົບເຫັນ

ໂລກຊ່າງໂຫດຮ້າຍ! ແມ່ເກີດລູກແລ້ວ ປະລູກນ້ອຍໄວ້ແຄມທາງ ໂຊກດີຊາວບ້ານພົບເຫັນ

ເຊົ້າວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022 ປະຊາຊົນບ້ານນາຝັ່ງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ປະຊາຊົນພົບເດັກນ້ອຍຖືກແມ່ປະໄວ້ແຄມທາງ ໂດຍມີຊຸ້ມປົກອາຫານປົກໄວ້ພ້ອມກັບເອົາຂອນໄມ້ເຕັງ ແລະ ມີຮອຍເລືອດໄຫຼເປັນທາງເມື່ອນຳຕາມຮອຍເລືອດບໍ່ໄກພົບສິ້ນເປື້ອນເລືອດຕາກໄວ້ແຄມຮົ້ວ (ຄາດວ່າຫໍໍ່ເອົາເດັກໃນຂະນະທີ່ນຳມາຖິ້ມ)
ເດັກສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຜູ້ຮັບເປັນບຸດບຸນທຳແລ້ວ

ເຊົ້າວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022 ປະຊາຊົນບ້ານນາຝັ່ງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ປະຊາຊົນພົບເດັກນ້ອຍຖືກແມ່ປະໄວ້ແຄມທາງ ໂດຍມີຊຸ້ມປົກອາຫານປົກໄວ້ພ້ອມກັບເອົາຂອນໄມ້ເຕັງ ແລະ ມີຮອຍເລືອດໄຫຼເປັນທາງເມື່ອນຳຕາມຮອຍເລືອດບໍ່ໄກພົບສິ້ນເປື້ອນເລືອດຕາກໄວ້ແຄມຮົ້ວ (ຄາດວ່າຫໍໍ່ເອົາເດັກໃນຂະນະທີ່ນຳມາຖິ້ມ)
ເດັກສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຜູ້ຮັບເປັນບຸດບຸນທຳແລ້ວ

ເຊົ້າວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022 ປະຊາຊົນບ້ານນາຝັ່ງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ປະຊາຊົນພົບເດັກນ້ອຍຖືກແມ່ປະໄວ້ແຄມທາງ ໂດຍມີຊຸ້ມປົກອາຫານປົກໄວ້ພ້ອມກັບເອົາຂອນໄມ້ເຕັງ ແລະ ມີຮອຍເລືອດໄຫຼເປັນທາງເມື່ອນຳຕາມຮອຍເລືອດບໍ່ໄກພົບສິ້ນເປື້ອນເລືອດຕາກໄວ້ແຄມຮົ້ວ (ຄາດວ່າຫໍໍ່ເອົາເດັກໃນຂະນະທີ່ນຳມາຖິ້ມ)
ເດັກສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຜູ້ຮັບເປັນບຸດບຸນທຳແລ້ວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page