ເກີດອຸບັດເຫດລົດຕຳກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່

ເກີດອຸບັດເຫດລົດຕຳກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່

ອຸບັດເຫດຕໍາປະສານງານຢ່າງແຮງ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນໃນຈຸດເກີດເຫດ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ໃນເຊົ້າທີ 4 /11/ 2022: ມີລາຍງານຈາກຜູ້ສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງວ່າ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລົດຕຳກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ທີ່ບ້ານ ໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຢູ່ໃກ້ກັບ ທາງເຂົ້າໂຮງງານມັນຕົ້ນ TTL ໂດຍອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະ ອີກ 3 ຄົນມີອາການບາດເຈັບ. ສ່ວນສາເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.

ອຸບັດເຫດຕໍາປະສານງານຢ່າງແຮງ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນໃນຈຸດເກີດເຫດ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ໃນເຊົ້າທີ 4 /11/ 2022: ມີລາຍງານຈາກຜູ້ສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງວ່າ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລົດຕຳກັນຢ່າງຮຸນແຮງ

ທີ່ບ້ານ ໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຢູ່ໃກ້ກັບ ທາງເຂົ້າໂຮງງານມັນຕົ້ນ TTL ໂດຍອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະ ອີກ 3 ຄົນມີອາການບາດເຈັບ. ສ່ວນສາເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.

ອຸບັດເຫດຕໍາປະສານງານຢ່າງແຮງ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນໃນຈຸດເກີດເຫດ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ໃນເຊົ້າທີ 4 /11/ 2022: ມີລາຍງານຈາກຜູ້ສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງວ່າ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລົດຕຳກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ທີ່ບ້ານ ໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຢູ່ໃກ້ກັບ ທາງເຂົ້າໂຮງງານມັນຕົ້ນ TTL ໂດຍອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະ ອີກ 3 ຄົນມີອາການບາດເຈັບ. ສ່ວນສາເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page