ແມ່ຕູ້ຈັດການຢ່າງເກັ່ງກ້າ ມ້ວນດຽວຈົບ

ແມ່ຕູ້ຈັບງູດ້ວຍມືຈັດການມ້ວນດຽວຈົບ

ເປັນຄິບທີ່ໄດ້ຮັບການແຊຣ໌ໄປທົ່ວໂລກອອນລາຍເມື່ອສະມາຊິກເຟສບຸ໊ກ ກ໊ອດຊິລ່ານ້ອຍ ເກັບເຫັດ ໄດ້ແຊຣ໌ຄິບ ແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງກຳລັງຈັບງູຕົວໜຶ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ຟາດລົງເທິງພື້ນຢ່າງແຮງ
ໂດຍລະບຸ

ເຫດເກີດໜ້າຫ້ອງຂ້ອຍເອງ ໄດ້ຍິນສຽງຄືມີໃຜ ກຳລັງຟາດຫຍັງຢູ່ໜ້າຫ້ອງ ພໍອອກໄປເບິ່ງ. ພົບແມ່ຕູ້ກຳລັງຟາດງູຢູ່ຕົວໜຶ່ງຢ່າງໃຫຍ່ເລີຍ ດີແລ້ວມັນບໍ່ເຂົ້າມານອນຕອນກາງຄືນນຳ.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page