ໂອໂຫ! ພຣະບິນແຕ່ບໍ່ແມ່ນບິນບາດເດີ

ໂອໂຫ! ພຣະບິນແຕ່ບໍ່ແມ່ນບິນບາດເດີ

ພາບການປະທ້ວງການປະຊຸມ APEC ທີ່ປະເທດໄທ ໂດຍເປັນພາບທີ່ຄູບາກຳລັງດັນແນວບັງເກີນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດທີ່ພະຍາຍາມສະຫຼາຍກຸ່ມຜູ້ຊຸ່ມນຸມນອກສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ APEC ທີ່ທາງປະເທດໄທເປັນເຈົ້າພາບໃນມື້ນີ້ 19 ພະຈິກ 2022 ນີ້.

ພາບການປະທ້ວງການປະຊຸມ APEC ທີ່ປະເທດໄທ ໂດຍເປັນພາບທີ່ຄູບາກຳລັງດັນແນວບັງເກີນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດທີ່ພະຍາຍາມສະຫຼາຍກຸ່ມຜູ້ຊຸ່ມນຸມນອກສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ APEC ທີ່ທາງປະເທດໄທເປັນເຈົ້າພາບໃນມື້ນີ້ 19 ພະຈິກ 2022 ນີ້.

….

Photo: Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page