ຕາອີຕົນ! ຫອບລູກແຕ່ວຽງຈັນໄປຫາຜົວຢູ່ຊຳເໜືອ ຜົວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮອດເຮືອນ

ຕາອິຕົນ ! ອຸ້ມລູກນ້ອຍແຕ່ວຽງ ໄປຫາຜົວຢູ່ຫົວພັນ ສຸດທ້າຍຜົວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮອດເຮືອນ.

ແຕ່ນີ້ຮອດພໍ່ເພີ່ນໂຄດໃຈບາບໃຈມານເຮັດນຳຂ້ອຍກັບລູກຄັກຂະຫນາດ ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນນຳ ຖິ້ມເ.ຄື່ອງຂອງຂ້ອຍອອກໄປນອກເບີດ. ຊົວຄັກເນາະ ຂ້ອຍກັບລູກອຸສາຂີ່ລົດແຕ່ວຽງໄປຫາ ເຈລູກຂັບລົດແຕ່ວຽງມາຮອດຫົວພັນ ເພື່ອຈະພາລູກພຽງ 4 ເດືອນໄປຫາພໍ່ເຂົາ.

ຂ້ອຍທັງເຈລູກທັງເກັບເຄື່ອງອູ້ມເຄື່ອງໄປໃສ່ລົດ ເພື່ອໄປເລາະຊອກບ້ານພັກ ອອກຈາກເຮືອນລາວ 22:42 ເລາະຊອກບ້ານພັກຈົນຮອດ 23:22 ນາທີ. ຈັງເຫັນບ້ານພັກ ທີ່ ເມືອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ ;

ຊາດນີ້ສິບໍ່ເອົາຜົວອີກຂໍສາບານກັບໂຕເອງເລີຍ.ທີ 20/11/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page