ລົດໃຫຍ່ຕໍາກັບລົດຈັກໄຟຟ້າ ແລ້ວເຈີດໄປຕໍາເຮືອນປະຊາຊົນ

ລົດໃຫຍ່ຕໍາກັບລົດຈັກໄຟຟ້າ ແລ້ວເຈີດໄປຕໍາເຮືອນປະຊາຊົນ

ເຫດເກີດ ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2022 ທີ່ບ້ານຄົກວ່າ, ເມືອງຫລວງພຣະບາງ, ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ.
ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກໄຟຟ້າ ຜູ້ຂັບຂີ່ແມ່ນນັກຮຽນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກສົມຄວນ ພ້ອມກັບເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫຼາຍເຕີບ.

ເຫດເກີດ ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2022 ທີ່ບ້ານຄົກວ່າ, ເມືອງຫລວງພຣະບາງ, ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ.
ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກໄຟຟ້າ ຜູ້ຂັບຂີ່ແມ່ນນັກຮຽນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກສົມຄວນ ພ້ອມກັບເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫຼາຍເຕີບ.

ປລ: ຂັບຂີ່ລົດໃນເຂດຊຸມຊົນຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ
ລາຍງານໂດຍ: ບີ ເມຍໜຶ່ງລູກສາມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page