ສານແຂວງອຸດົມໄຊ ພິຈາລະນາໂທດ ຈຳເລີຍ

ສານພິຈາລະນາຕັດສິນໂທດ ຈໍາເລີຍຄ້ າຂາຍຢ າເ ສ ບຕິດ

+ ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2022, ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິ ນປ ະຫ າ ນ ຊີວິດ ຈໍາເລີຍ 2 ຄົນ ຊື່ ທ້າວ ປໍຈົວ ແລະ ທ້າວ ຈູໄລ ຢູ່ບ້ານພູສະຫວັນ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະຖານຄ້າຂາຍຢ າເ ສ ບ ຕິດ ແລະ ມີຢ າເ ສ ບຕິດ ປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ພ້ອມທັງຮິບຊັບທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບຢ າເ ສ ບ ຕິ ດເຂົ້າເປັນຂອງລັດ.

+ ໃນວັນດຽວກັນນີ້້ ຍັງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ທ້າວ ຊົວເຈີ ລີ ອາຍຸ 59 ປີ ບ້ານ ພູສະຫວັນ ເມືອງໄຊ ຈໍາຄຸກ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ແລະ ທ້າວ ກົງລີ ອາຍຸ 19 ປີ ຄົນບ້ານດຽວກັນ ຈໍາຄຸກ 2 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ສະຖານຄ້າຂາຍຢ າເ ສ ບຕິ ດ ແລະ ມີຢ າເ ສ ບຕິ ດ ປະເພດຢ າ ບ້ າ ໄວ້ໃນຄອບຄອງ.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page