ບັນຫາການເຮັດບັດປະຈຳຕົວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້!

ບັນຫາການເຮັດບັດປະຈຳຕົວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້!

ພາຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນມານີ້ ໄດ້ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ອອກມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ວິພາກວິຈານ ເຖິງບັນຫາການເຮັດບັດປະຈຳຕົວ ທີ່ໃຊ້ໄລຍະເວລາຍາວນານ ຍ້ອນອຸປະກອນໃນການເຮັດບັດນັ້ນຂັດຂ້ອງ.

ຈາກການສອບຖາມພະນັກງານຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບວ່າ ຄວາມລ້າຊ້າຂອງການເຮັດບັດປະຈຳຕົວນີ້ ມາຈາກອຸປະກອນໃນການເຮັດບັດນັ້ນເປ່ເພ ແລະ ບໍ່ທັນມີການຊື້ອຸປະກອນໃໝ່ເຂົ້າມາເທື່ອ.

ທັ້ງນັ້ນ ກໍມີຫຼາຍຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ໃນເລື່ອງໄລຍະເວລາການຊື້ອຸປະກອນເຮັດບັດ ແລະ ງົບປະມານໃນການຊື້ເຊັ່ນກັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນດ້ວຍ. ມີເຂດໃດແນ່ ທີ່ຍັງເຮັດບັດປະຈຳຕົວບໍ່ໄດ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page