ປະຊາຊົນລວມໂຕກັນທວງເງິນຄືນຄ່າມັດຈຳໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ປະຊາຊົນລວມໂຕກັນທວງເງິນຄືນຄ່າມັດຈຳໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ພາກັນໄປຮວມໂຕ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ ຄືນເງີນມັດຈຳໃຫ້ກັບພວກເຂົາ ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດໄປ ຄົນໜື່ງ 1 000 USD ຂື້ນໄປ ເພື່ອເປັນເງີນຄ່າມັດຈຳທີ່ຈະໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ໄປ ແຕ່ບໍລິສັດກໍ່ບໍ່ຄືນເງີນ ເຮັດຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ບາງຄົນກໍ່ກູ້ໜີ້ຢືມສິນ ເອົາໃບຕາດີນໄປຈຳນຳກູຢືມເງີນ ເພື່ອຫວັງຈະໄດ້ໄປດຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ເປັນໜີ້ ຈ່າຍດອກໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ລ້າໆວຽກກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດ ແຖມຈະຂໍເງີນຄືນຈາກທາງ ບໍລິສັດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄືນ

ປະຈຸບັນນີ້ປະຊາຊົນລຳບາກຫຼາຍ ຫຼາຍຄົນກໍ່ເດີນທາງໄກມາແຕ່ຕ່າງແຂວງທີ່ພັກອາໃສກໍ່ບໍ່ມີ ທາງບໍລິສັດກໍ່ເລື່ອນມື້ອອກໄປໜ້າ ບໍ່ຮູ້ມື້ໃດຈະໄດ້ເງິນຄືນກັບບ້ານເພື່ອໄປໃຊ້ໜີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page