ສິເລົ່າອາການຕອນເລີກນ້ຳກະທ່ອມໃຫ້ຟັງ

ສິເລົ່າອາການຕອນເລີກນ້ຳກະທ່ອມໃຫ້ຟັງສຸດທໍລະມານ

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງເຟສເດີທີ່ເພິ່ນໄດ້ໂພສວ່າ:ສິເລົ່າ ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ ຂ້ອຍເປັນຜູ້1 ທີກິນກະທ້ອມ ເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ກິນທຸກມື້ ມື້ລະຕຸກ ເລີກວຽກມື້ລະ 2-3 ຊຸດ
ຫລັງຈາກກິນ ໄດ້ ມາ ຮອດ 7ເດືອນ ກໍມີອາການ ສຽງແຫມ ເມືອຍໆ ເຫລືອງໆ ຈ່ອຍໆ

ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍເລີມ ເຊົ່າກິນ ອາການແລກຄື ລົງ ແດງ ໃຜທີບໍ່ຮູ້ວ່າລົງ ແດງ ເປັນແນວ ໃດ ສິ ບອກ ຄື ມີອາການ ໄຂຂື້ນ ເມືອຍ ຕ້ອງໄດ້ກິນໃສ ຈັ່ງໃຄຂື້ນ ຫລັງ ຈາກທີລົງແດງ ແລ້ວ ກໍຕັດສິນໃຈເລີກ ບໍ່ ກິນ ກໍຫາຢາມາປົ່ວຕາມອາການ

ຕອນນີ້ ແມ່ນ ເປັນ ໄຂ້ຂື້ນ ແຮງ ມີອາການ ຫນາວໆ ຮ້ອນໆ
ໄປຍ້ອນເບີງທາມລາຍເວລາຕາມໂພດໃນຫນ້າເຟດໄດ້
ຫລັງຈາກມີໄຂ ໄອເຈັບຄໍ ຮ້ອນໆຫນາວໆ ກໍມີ ເຮືອອອກ ຫລັງຈາກເຮືອອອກ ກໍເກີດເປັນ ຮ້ອນໄນ ເພາະມີ ເຮືອ ອອກຫລາຍ ແລະມີອາການໄຂ

ຕອນນີ້ ມີຮ້ອນໃນ ເຕັ້ມ ປາກ ກິນນ້ຳຮ້ອນບໍ່ ໄດ້ ອາການລາສຸດຄື ມີ ຕຸມຂື້ນ ເຕັ້ມປາກ ແລະ ມີຕຸມຂື້ນ ນຳມື້ ນຳໂຕ
ຕອນກິນແຊບ ຕອນເຊົາຍາກ ຟາກເຕືອນໄວ ທີເວົ້າມາ ເປັນຍ້ອນເຮົາກິນຫນັກເອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page