ຈັດໄປ! ມາດາມໂບ ມອບເງິນສະໜັບສະໜຸນ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ 100ລ້ານກີບ

ມາດາມໂບ!ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນ ກິລາແຫ່ງຊາດທີ່ຊຽງຂວາງ 100ລ້ານກີບ

ຊົມເຊີຍ!! ມາດາມໂບ ສະຫນັບສະໜູເງີນມະຫາກຳກີລາແຫ່ງຊາດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 100.000.000ລ້ານກີບເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ ກີລາສ້າງຄົນ ຄົນສ້າງຊາດໄດ້ ຂໍເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການສະໜັບສະໜູນ

ມະຫາກຳກີລາແຫ່ງຊາດຊຽງຂວາງຢ່າງສຸດໃຈ ທຸກທ່ານເດເຊຍແຂວງໃດ ກຽມໄປຮ່ວມເຊຍທີມທີ່ທ່ານມັກນຳກັນເຖິງຂອບສະໜາມເດີ ໄປສຳຜັດອາກາດໜາວແລະໝອກເມືອງເໜືອທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງກັນເດີ

ຊົມເຊີຍເດີ ແຟນພັນແທ້ຂອງກິລາລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page