20ລ້ານ3ເດືອນ ພຽງແຕ່ບໍ່ຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ໄປຫຼິ້ນຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ

20ລ້ານ3ເດືອນ ພຽງແຕ່ບໍ່ຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ໄປຫຼິ້ນຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ

20 ລ້ານ 3 ເດືອນ ອົດຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ອົດໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວປະຢັດໃຊ້ ປະຢັດຈ່າຍ ລອງອົດດຸໄດ້ເທົ່າໃດຊຸມເຈົ້າ
ຕ້ອງລອງປະຢັດແລ້ວແນວນິ ຈາກໂພສ ເປິ້ນ ແອັບເປິ້ນ ລູກຊາຍໂທນ

ໂພສວ່າ 20ລ້ານ 3ເດືອນ ອົດຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ອົດໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວປະຢັດໃຊ້ ປະຢັດຈ່າຍ ເຮັດວຽກໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດນໍ້ ຖ້າອົດແລ້ວມີແບບນີ້ກໍດີເນາະທຸກຄົນ ລອງອົດເບິ່ວດຸວ່າ 3 ເດືອນ ຫຼຸດແບບນີ້ ແລ້ວຈະມີເງິນເກັບເທົ່າໃດ

ຮູບພາບຈາກ: ເປິ້ນ ແອັບເປິ້ນ ລູກຊາຍໂທນ

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page