ພົບຝາຍັກທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ປະເທດກຳປູເຈຍ

ພົບຝາຍັກທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ປະເທດກຳປູເຈຍ

ຂ່າວລາຍງານວ່າໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022 ຊາວປະມົງໄດ້ພົບປາຝາຍັກ ທີ່ແຂວງສະຕຣືງເຕຣງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ເປັນປາຝານໍ້າຈືດ ທີ່ໃກ້ສູນພັນ ມີຄວາມຍາວ 4 ແມັດ, ມີນໍ້າໜັກ 180 ກິໂລ

ພົບໂດຍບັງເອີນມັນກຳລັງກີນປານ້ອຍທີ່ຕິດເບັດຢູ່ ຊາວປະມົງຈື່ງໄດ້ແຈ້ງໄປຍັງໂຄງການອັດສະຈັນແມ່ນໍ້າຂອງ Wonders of the Mekong project ທີ່ເປັນໂຄງການສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະລັດ

ມາຊ່ວຍກັນຊ່ວຍປາຝາໂຕນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປອຍມັນກັບໄປນໍ້າຂອງເພື່ອດຳເນີນຊີວິດອີກຄັ້ງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page