ທ່ານເຊື່ອໃນຮັກທໍາອິດບໍ່? ເມສຊີ ຜູ້ຊາຍທີ່ຜູ້ຍິງທັງໂລກໝາຍປອງ ແຕ່ເຄີຍມີແຟນພຽງຄົນ ດຽວ!!

ທ່ານເຊື່ອໃນຮັກທໍາອິດບໍ່? ເມສຊີ ຜູ້ຊາຍທີ່ຜູ້ຍິງທັງໂລກໝາຍປອງ ແຕ່ເຄີຍມີແຟນພຽງຄົນ ດຽວ!!

ເມສຊີ ແລະ ອັນໂຕເນວລ່າ ທັງສອງຄົນຮູ້ຈັກກັນ ແຕ່ອາຍຸ 5 ປີ ແລະ ອີກ 4 ປີຕໍ່ມາ ຄວາມສຳພັນຂອງທັງສອງຄົນໄດ້ພັດທະນາມາເປັນຄວາມຮັກ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ທັງສອງຄົນ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ

ແລະ ຄອຍຢູ່ຄຽງຂ້າງ ທັງຍາມສຸກ, ທຸກ ແລະ ຄອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເມສຊີ ບໍ່ມີຫຍັງ ຈົນມີທຸກຢ່າງ !!! ອັນໂຕເນວລ່າ ຜູ້ຍິງຄົນດຽວທີ່ເປັນຮັກທໍາອິດ ແລະ ຮັກຕະຫລອດໄປ ຂອງເມສຊີ

ຮູບຈາກ : The Athletic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page