ຈັດແບບນີ້ໂລດ! ເມື່ອສ່ຽວທີ່ເປັນລູກໜີ້ແລ້ວຮອດບັດເຊີນໄປງານ

ຈັດແບບນີ້ໂລດ! ເມື່ອສ່ຽວທີ່ເປັນລູກໜີ້ແລ້ວຮອດບັດເຊີນໄປງານ

ເມືອໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ແລ້ວໄດ້ບັດດອງ ກະເລີຍຂຽນໃສ່ຊອງແບບນີ້ “ຫັກໜີ້ເລີຍເດີ້” ແບບນີ້ເລີຍທຸກຄົນ ເມືອເຮົາເປັນໜີ້ໝູ່ ແລ້ວງານແຕ່ງເຮົາເອົາຊອງໄປໃຫ້ໝູ່

ໝູ່ກະບອກວ່າ ຫັກຄ່າໜີ້ເລີຍເລີຍ ..!! ຫຼື ໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ເຮົາກະບອກ ຫັກຄ່າໜີ້ເລີຍເລີຍ ..!! ຄືກັນ 55 ແບບນີ້ອາດມີຢູ່ຈິງເດີ້

ບໍ່ວ່າກັນເດີໝູ່ຄູ່ 55555 ເພາະເງິນທີ່ຢືມໄປກໍ່ດົນແດ່ແລ້ວແຖມບໍ່ກ້າທວງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page