RIP! ບີບຫົວໃຈຫຼານ ນ້າສາວມາເຂົ້າຝັນກ່ອນຈາກໂລກໄປ

RIP! ບີບຫົວໃຈຫຼານ ນ້າສາວມາເຂົ້າຝັນກ່ອນຈາກໂລກໄປ

ບໍ່ຄິດວ່າເລື່ອງແບບນີ້ຈະເກີດຂື້ນກັບຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາ ເສຍໃຈເດ ຫົດຫູ່ໃຈເຫັ່ງ ສຸດອາໄລນ້າສາວຕຸ່ຍ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນຊິເປັນແບບນີ້ ຮຽນແພດ 9 ປີ ກ່ອນຈະຈົບ

ຫາກໍຈົບທັດ ເສຍດາຍຫນ້າທີ່ການງານ ຊີວິດກຳລັງຈະລາບລື່ນ ລ່າສຸດມື້ຄໍ່າເຫັນແຕ່ຢູ່ລາງຝັນ ມາລາຫຼານແມ່ນບໍ ?
” ຂໍໃຫ້ລັບສະບາຍໄປດີ ໄປເປັນສາວທ່ານໝໍ ຢູ່ເທິງຟ້າເນີ ” (ເສຍຊີວິດຍ້ອນເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໄວລຸ່ນຂັບລົດຕຳ)

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page