ສາວສຸດຜະຫວາ! ນຶກວ່າມີຄົນໃສ່ຂອງ ເກືອບບໍ່ລອດ

ສາວໂພສຄິດວ່າສ່ຽວຖືກໃສ່ເຄື່ອງໃສ່ຂອງວ່າ:ມີເລື້ອງເລົ່າ ຫົວຈົນເຈັບທ້ອງ

ມື້ເຊົ້ານີ້ໂທລົມຫຼິ້ນນຳສ່ຽວ ລະນາງເລົ່າສູ່ຟັງ ມື້ເຊົ້ານີ້ນາງຮູ້ສຶກເຈັບໜ່ວງທ້ອງຄ້າຍກະເພາະ ລະຄໍຄືເສັ້ນຫຍັງຄາ ນາງລະຢ້ານບໍ່ແມ່ນຖືກໃສ່ເຄື່ອງຫວາ ອັນນີ້ກະງົງໃຜສິມາໃສ່ເຄື່ອງມຶງ ນາງກໍພະຍາຍາມຂະຍວະຮາກ

ກືນນ້ຳໃຫ້ເສັ້ນອີຫຍັງຢູ່ຄໍລົງ ຈົນລົມກັນສີຫາວິທີແນວໃດ ບາດສຸດທ້າຍ ນາງຂະຍວະຮາກອອກມາ ເສັ້ນດຳດຳກູດກູດ ບາດມາຍິ່ງແຂ້ວເບິ່ງ ໝອຍຕິດເລັກ ລະນາງຄິດອອກມື້ເຊົ້າຜະເດັດສຶກກັບຜົວມາ ອີຮ່າມືງເອີຍ ບໍ່ແມ່ນຖືກເຄຶ່ອງ

ເຂົາເສກຜົມເຂົ້າຄໍເຂົ້າທ້ອງ ກູວ່າຊັ້ນ ທີ່ແທ້ລະ ໝ ອ ຍຄາຄໍ ຕິດເຫຼັກ ອັນນີ້ກະດ່າ ອີໜ້າໝາມຶງເອີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page