ຄວາມຫວັງໃກ້ເປັນຈິງ! ຄະແນນຂອງນ້ອງ ປ່າ ເຢັ້ງຊາ ຍັງຄົງສູງອັນດັບ1 ຢູ່

ຄວາມຫວັງໃກ້ເປັນຈິງ! ຄະແນນຂອງນ້ອງ ປ່າ ເຢັ້ງຊາ ຍັງຄົງສູງອັນດັບ1 ຢູ່

ລາວຕ້ອງຊະນະລາວຕ້ອງໄດ້ມົງ…vote ລາວໄດ້ອັນດັບ 1 ແລ້ວ. vote ລາວໄດ້ອັນດັບ 1 .ຂໍເຊີນຊວນທຸກຄົນ ກົດໄລນ໌ກົດແຊ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ vote ນ້ອງປາເຢັ້ງຊາ..

UPDATE l THE 71st MISS UNIVERSE FAN FAVORITES l LAOS is still leading
TOP 5 FINALIST:

1. LAOS : 211,1500 points

2. CAMBODIA : 165,545 points

3. PHILIPPINES : 99,478 points

4. MYANMAR : 58,055 points
5. THAILAND : 22,655 points

ກົດໄລ 2ຄະແນນ, ກົດຫົວໃຈ 5ຄະແນນ, ກົດແຊຣ໌ 10ຄະແນນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page