ສາຍບຸນຕ້ອງອ່ານ 5ເຄື່ອງຖວາຍທານ ເສີມບາລະມີ ແກ້ກຳການເງີນ

ສາຍບຸນຕ້ອງອ່ານ 5ເຄື່ອງຖວາຍທານ ເສີມບາລະມີ ແກ້ກຳການເງີນ

5 ເຄື່ອງຖວາຍທານ ເສີມບາລະມີ ແລະ ແກ້ກຳການເງີນ
ㆍ ເອົາເຂົ້າປະເພດທີ່ດີທີ່ສຸດໃສ່ບາດ. ຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ກໍຄື ເຈົ້າຈະມີກິນມີໃຊ້ ຈະກິນບໍ່ຫມົດ ຈະບໍ່ອົດບໍ່ຢາກເລື່ອງທຳມາຫາກິນ

ㆍ ຖວາຍເຂົ້າສານຫນັກກວ່ານ້ຳຫນັກໂຕເອງ ພ້ອມຍາດນ້ຳແລ້ວເວົ້າວ່າ ຖ້າວ່າເຮົາໄດ້ຕິດໜີ້ໃຜ ທັງໃນຊາດແລ້ວຈົນຮອດຊາດນີ້ ຂໍຊົດໃຊ້ດ້ວຍອານິສົງຈາກການຖວາຍເຂົ້າສານເຫຼົ້ານີ້ ຂໍໃຫ້ອານິສົງໃນຄັ້ງນີ້ສົ່ງເຖີງທ່ານທຸກນາມທີເຮົາຍັງຕິດໜີ້
ㆍ ເຮັດບຸນທີ່ຍົກຂຶ້ນສູງເຊັ່ນ: ຖານທີ່ນັ່ງປະທັບພະພຸດທະຮູບ, ຖວາຍເກີບ, ຕັ່ງ

ㆍ ເຮັດປະຕູໂຂງວັດ ຫຼື ປ້າຍຊີ້ບອກທາງໄປວັດ
ㆍ ເຮັດບຸນ, ຊຳລະໜີ້, ບໍລິຈາກເງິນ, ຈ່າຍຄ່ານ້ຳ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າຢູ່ວັດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page