ລາວມີສິດລຸ້ນ! ຊະນະລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດ ເພາະໄດ້ຂຶ້ນປົກຂອງ Miss Universe

ລາວອາດໄດ້ລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດ!

ການປະກວດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ເຊິ່ງ Miss Universe 2022 ໄດ້ແກ່ ອາເມຣິກາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປະກາດລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດກໍຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນ.

ທັ້ງນີ້ ຊຸດປະຈຳຊາດລາວເຮົາກໍມີຮູບຂຶ້ນປົກຂອງ Miss Universe ຜ່ານທາງ YouTube ອີກດ້ວຍ ຫຼື ອາດເປັນສັນຍານຂອງການລຸ້ນຮັບລາງວັນປະຈຳຊາດກໍເປັນໄປໄດ້.

ທ່ານຄິດວ່າຊຸດປະຈຳຊາດປະເທດໃດຈະໄດ້ລາງວັນນີ້ໄປ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page