ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີດັດແປງສາຍສາກໂທລະສັບດູດຂໍ້ມູນ

ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີດັດແປງສາຍສາກໂທລະສັບດູດຂໍ້ມູນ

ເຕືອນໄພຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼີກລ່ຽງການຢືມສາຍສາກໂທລະສັບຈາກຄົນແປກໜ້າ ຫຼັງພົບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ດັດແປງສາຍສາກດູດຂໍ້ມູນໂທລະສັບ. ວັນທີ 14 ມັງກອນ Drama-addict ອອກມາໂພສຂໍ້ຄວາມເຕືອນໄພກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ພາຍຫຼັງທີ່ພົບວ່າມີແຮັກເກີ

ດັດແປງສາຍສາກໃຫ້ດູດຂໍ້ມູນໄດ້ ສະນັ້ນຄວນຫຼີກລ່ຽງຢືມສາຍສາກຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກມາສາກໂທລະສັບ ໂດຍລະບຸໄວ້ຄື
“ຕາມພາບນີ້ ຄືສາຍສາກໂທລະສັບໄອໂຟນທີ່ທີມແຮັກເກີດັດແປງທາງໃນໃຫ້ສາມາດດູດຂໍ້ມູນຈາກໂທລະສັບໜ່ວຍອື່ນໄດ້ ສົມມຸດວ່າມີຄົນມາໃຊ້ສາຍສາກນີ້

ກໍຈະສາມາດດູດຂໍ້ມູນໃນໂທລະສັບນັ້ນໄດ້ ໂດຍສາຍມັນຈະມີອຸປະກອນດັກຈັບຂໍ້ມູນ
ຖ້າຜູ້ສາກສາຍສາກນີ້ພິມຂໍ້ມູນ ລະຫັດຜ່ານ ມັນກໍຈະຖືກສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບແບບບໍ່ມີສາຍ ໄປເຂົ້າຄອມພິວເຕີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ເຊິ່ງໃນພາບນີ້ເປັນຮູບແບບປີ 2019 ຕອນນີ້ຜ່ານມາສາມສີ່ປີມີຮຸ້ນໃໝ່ອອກມາຂາຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີແບບ usb-c ທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ເຊິ່ງສາຍສາກນີ້ ຈະມີຂາຍທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດແຍກລັກສະນະພາຍນອກຂອງສາຍສາກທົ່ວໄປ ກັບ ສາຍສາກດູດຂໍ້ມູນໄດ້ເລີຍ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page