ເຄີຍເຫັນບໍ່? ໃຫຍ່ແທ້ໆ! ພ້ອມລາຄາແພງຫຼາຍລ້ານ.

ເຄີຍເຫັນບໍ່? ໃຫຍ່ແທ້ໆ! ພ້ອມລາຄາແພງຫຼາຍລ້ານ.

ໄກ່ສາຍພັນ Dong Tao ໃນຫວຽດນາມ, ຖືວ່າເປັນໄກ່ທີ່ຫາຍາກ ແລະ ຕີນໃຫຍ່ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມນຳມາເຮັດອາຫານໃນເທດສະການບຸນປີໃໝ່ຫວຽດ

ເຊິ່ງລາຄາຈະຂຶ້ນກັບນໍ້າໜັກ, ຂະໜາດຕີນ, ຂົນງາມ, ຫອນໄກ່ງາມ ລາຄາອາດຈະສູງປະມານ 30.000.000. ກີບ ບາງໂຕກໍຈະມີລາຄາສູງຕື່ມ. ໃຫ່ຍອີຫຼີແອັດລະບໍ່ກ້າກິນ ເພາະມັນແພງ

….

Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page